مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۴ / خرداد

آرشیو ماه: خرداد ۱۳۹۴

پرسشنامه عوامل موثر بر سودآوری بانکی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر سودآوری بانکی (کیفیت خدمات، اعتماد، شهرت، عادت، ارزش ادراک، مجموعه عوامل موثر بر وفاداری مشتری)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر سودآوری بانکی

شاخص بازده دارایی ها
یکی از عوامل مهمی که برای ارزیابی عملکرد بانک مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت بازده دارایی ها است. در جدول زیر بازده دارایی های بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آورده شده است. خاطرنشان می شود نسبت های محاسبه شده در این مقاله از صورت های مالی حسابرسی شده تلفیقی بانک ها به دست آمده است. همان گونه که ملاحظه می شود بازده دارایی بانک ها بین ۳۹/۰ درصد در سال ۸۶ برای بانک صادرات ایران و ۲۸/۳ درصد در سال ۸۷ برای بانک کارآفرین است. نکته ای که در سودآوری و شاخص بازده دارایی های بانک وجود دارد این است که عموماً با بزرگ تر شدن بانک (افزایش دارایی ها) توان سودآوری نسبی بانک کاهش می یابد. دلیل این مساله را در نگاه اول می توان در مجموعه فرصت های سرمایه گذاری (Investment Opportunity Set) محدود یافت. در این مقاله سعی داریم نگاه دقیق تری به این مساله داشته باشیم. نکته قابل توجه در شاخص بازده دارایی بانک ها، تفاوت بااهمیت بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است. بازده دارایی های بانک های دولتی بین ۳۹/۰ درصد و ۰۶/۱ درصد بوده و این شاخص برای بانک های خصوصی بین ۳۵/۱ و ۲۸/۳ درصد است. هدف از این مقاله بررسی تفاوت بااهمیت یادشده بین سودآوری بانک هاست. برای تحلیل موضوع، از بسط شاخص بازده دارایی ها برای بانک های تجاری به شکل زیر استفاده می کنیم. نسبت بازده دارایی ها (سود خالص به جمع دارایی ها) را می توان از حاصل ضرب ۴ نسبت زیر به دست آورد.
۱- نسبت سود خالص به جمع درآمدهای بانک
۲- نسبت جمع درآمدها به سهم بانک از درآمدهای مشاع
۳- نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع
۴- نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی های بانک
برای تحلیل دقیق تر سودآوری لازم است چهار شاخص را بررسی کنیم.
نسبت سود خالص به جمع درآمدهای بانک
مقدار این نسبت بین ۹۲/۷ تا ۵۴/۵۴ درصد است. تفاوت محسوسی در نسبت مذکور بین بانک های خصوصی و بانک های مشمول اصل ۴۴ وجود دارد به گونه ای که این نسبت برای بانک های مشمول اصل ۴۴ بین ۹۲/۷ و ۵۰/۲۳ درصد و برای بانک های خصوصی بین ۰۵/۳۲ و ۵۴/۵۴ درصد است. دلیل تفاوت اشاره شده، هزینه های عملیاتی بالای بانک های دولتی است. بخش عمده هزینه های عملیاتی، مربوط به هزینه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های پرسنلی است. نسبت هزینه های پرسنلی به جمع درآمدهای بانک در بانک های دولتی به مراتب بالاتر از بانک های خصوصی است. برای بانک های خصوصی به استثنای بانک سینا هزینه پرسنلی کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای بانک بوده در حالی که برای بانک های دولتی این میزان طی دو سال یاددشده بالاتر از ۲۵ درصد بوده است.
نسبت جمع درآمدها به سهم بانک از درآمدهای مشاع
درآمد بانک های تجاری عمدتا از دو بخش اساسی تشکیل شده است.
۱- درآمدهای مرتبط با دارایی ها (از قبیل تسهیلات و اوراق بهادار)
۲- درآمدهای مرتبط با فعالیت های خارج از ترازنامه و فعالیت های کارمزدی.
درآمدهای نوع اول در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی در قالب درآمدهای مشاع شناسایی می شود. این نسبت نشان می دهد کل درآمدهای بانک چند برابر خالص درآمدهای مشاع بانک است. این نسبت برای بانک های دولتی بین ۸۷/۱ و ۲۶/۲ درصد بوده و برای بانک های خصوصی بین ۰۴/۱ و ۳۵/۱ درصد است. با مقایسه اعداد جدول زیر مشخص می شود که تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو دسته بانک تجاری مورد بررسی وجود دارد. این نسبت برای بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است. به عبارتی اتکای بانک های خصوصی به درآمدهای مشاع بیشتر از بانک های دولتی است. از طرف دیگر اتکای بانک های دولتی به درآمدهای غیرمشاع (از قبیل درآمدهای مبتنی بر کارمزد) بیشتر از بانک های خصوصی است.
نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع
این نسبت به نوعی نشان دهنده حاشیه وام دهی-وام گیری(spread) یک بانک است. در این نسبت نیز تفاوت محسوسی بین بانک های دولتی و خصوصی دیده می شود. به گونه ای که این نسبت در سه بانک صادرات ایران، ملت و تجارت طی دو سال اخیر بین ۸۱/۳۷ و ۵۴/۴۵ درصد بوده و برای بانک های خصوصی بین ۰۲/۱۶ و ۸۸/۳۳ درصد بوده است. می توان نتیجه گرفت که حاشیه وام دهی-وام گیری در بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است. این موضوع شاید قبل از این تحلیل دور از ذهن بوده باشد، لیکن با بررسی دقیق تر صورت های مالی این بانک ها مشخص می شود که بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی به منابع ارزان قیمت دسترسی دارند. سهم مجموع سپرده های دیداری و سپرده های قرض الحسنه از کل منابع بانک را نشان می دهد:طی دو سال اخیر بیش از ۲۴ درصد از دارایی بانک های دولتی از محل سپرده های دیداری و سپرده های قرض الحسنه تامین وجوه شده است. این میزان در بانک های خصوصی کمتر از ۱۱ درصد بوده است. نسبت سپرده های دیداری و سپرده های قرض الحسنه به جمع دارایی ها برای بانک های دولتی طی دو سال اخیر بین ۴۰/۲۴ درصد و ۴۶/۳۱ درصد بوده در حالی که این میزان برای بانک های خصوصی ۲۴/۳ و ۴۵/۵ درصد است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که میزان دسترسی بانک های دولتی به منابع ارزان قیمت بیشتر از بانک های خصوصی بوده و به نظر می رسد این امر یکی از دلایل اصلی بالا بودن حاشیه وام دهی-وام گیری در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بوده است.
نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی ها
آخرین نسبت در بررسی بازده دارایی های بانک نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی های بانک بوده است. در این نسبت نیز تفاوت بااهمیتی بین بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد. به گونه ای که برای بانک های دولتی بین ۰۶/۵ و ۹۵/۵ درصد و برای بانک های خصوصی بین ۲۷/۱۲ و ۰۰/۱۶ درصد است. می توان گفت دارایی های بانک های خصوصی توان درآمدزایی بیشتری نسبت به دارایی های بانک های دولتی دارند یا به عبارت دیگر وزن دارایی های درآمدزای بانکی در ترازنامه بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است.
جمع بندی
تحلیل های یادشده در بالا را می توان بدین شرح خلاصه کرد. بررسی ها نشان می دهد شاخص بازده دارایی بانک های خصوصی عموماً بیشتر از بانک های دولتی است. بسط شاخص بازده دارایی ها به چهار شاخص و تحلیل آنها نشان می دهد که در دو شاخص «نسبت سود خالص به جمع درآمدهای بانک» و «نسبت درآمدهای مشاع به جمع دارایی های بانک»، بانک های خصوصی به بانک های دولتی مزیت دارند. در تفسیر این موضوع و دلایل آن اشاره شد که در مورد اول هزینه های عملیاتی (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های پرسنلی) به طور نسبی در بانک های خصوصی کمتر از بانک های دولتی است. در مورد دوم نیز می توان گفت یا وزن دارایی های درآمدزا در ترازنامه بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی بوده یا دارایی هایی با بازدهی بالاتر بیشتری در اختیار دارند. می توان گفت برتری بانک های خصوصی در بالا بودن بازده دارایی هایشان ناشی از برتری آنها در این دو شاخص است. از طرف دیگر بانک های دولتی در دو شاخص دیگر یعنی «نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع» و «نسبت جمع درآمدها به سهم بانک از درآمدهای مشاع» نسبت به بانک های خصوصی حائز مزیت است. در تفسیر شاخص اول باید اشاره کرد که دسترسی بانک های دولتی به منابع ارزان قیمت بهتر از بانک های خصوصی بوده و بخشی از این مزیت ناشی از موضوع یادشده است. بدین ترتیب حاشیه وام دهی-وام گیری بانک های دولتی بالا تر است. در تفسیر شاخص دوم نیز لازم به ذکر است درآمدهای غیرمشاع بانک های دولتی به مراتب بیشتر از بانک های خصوصی است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
یکی از شاخص های دیگری که در سودآوری و ارزیابی عملکرد بانک از آن استفاده می شود، بازده حقوق صاحبان سهام است. بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی پایین تر از بانک های خصوصی است. بخشی از این مساله ناشی از عوامل مطروحه در فوق می باشد چراکه بر اساس رابطه دوپونت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها دارد. تحلیل های اشاره شده در این مقاله تحلیلی اجمالی از وضعیت سودآوری بانک ها بوده که ممکن است برخی از عوامل را در نظر نگرفته باشد. در تحلیل های بعدی سعی خواهد شد تا جزئیات بیشتری از وضعیت مالی بانک ها در ایران ارائه شود.

پرسشنامه عوامل موثر بر امنیت زنان در پارک های شهری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی عوامل موثر بر امنیت زنان در پارک های شهری (پایگاه اقتصادی ساکنین، ویژگیهای فردی (سن، سواد و جنسیت)، ویژگی های فردی (اعتماد بنفس، روابط اجتماعی گسترده و ….))
تعداد سوال: ۳۸
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر امنیت زنان در پارک های شهری

امنیت به‌عنوان نیازی اساسی، در اجتماعات انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است. برنامه‌ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، به‌ویژه شهرها، تلاش می‌کنند تا با شناسایی عوامل تهدید‌کنندۀ امنیت به‌ویژه در فضاهای عمومی، امنیت را برای استفاده‌کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. زنان نیز در مقام نیمی از اجتماعات انسانی، به‌واسطۀ خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت‌ها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی با فضا برقرار می‌کنند. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری و به‌ویژه فضاهای عمومی مانند پارک شود.
بر اساس نتایج تحقیقات مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در کلان‌شهرهای کشور، بخش زیادی از پاسخ‌گویان حضور زنان را به‌صورت تنها در فضاهای عمومی این شهرها و به‌ویژه در ساعت‌های خلوت بسیار خطرناک بیان کرده‌اند.

پرسشنامه انگیزش بازاریابی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی انگیزش بازاریابی از ابعاد مختلف (محصول، قیمت، تبلیغات، ارزش شخصی، تصمیم به خرید بیمه های زندگی)
تعداد سوال: ۲۲
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه انگیزش بازاریابی

انگیزه بازاریابی چیست؟

انگیزه بازاریابی را به منظور اینکه بازاریابان روز خوبی را در محیط کار داشته باشند، باید مدیران در نظر بگیرند! و این موضوع زمانی ایجاد می گردد که کارشناسان بازاریابی و فروش بتوانند مدیران را مجاب به این ایجاد انگیزه در مورد خودشان کنند. اما سوال اینجاست، انگیزه بازاریابی برای بازاریاب ها و کارشناسان فروش چطور ممکن است؟ چگونه می توان بالاترین سطح انگیزه را در کارکنان واحد بازاریابی و فروش ایجاد نمود؟ فراموش نکنید که این الزامات توسعه برند در یک شرکت است. در پایین با هفت تکنیک جادویی آشنا می شوید؛

۱- اول آنکه روز را باید با انرژی و قدرت شروع نمود.

تکنیکی که بر اساس آن روز خود را آغاز می کنید وضعیت شما را تا انتهای همان روز مشخص می نماید. اگر روز خود را غمگین و با گفتن یک جمله مأیوس کننده آغاز نمایید، شک نداشته باشید خبرهای ناامید کننده ای از سوی مدیر یا همکاران خود در محل کار انتظار شما را می کشد! شروع روز با یک انرژی مضاعف نکته بسیار مهمی است. به محض اینکه از رختخواب بیدار می شوید، خودتان را از نظر روحی برای روزی که در پیش دارید، آماده کنید. از آن پس می توانید با نیروی فزاینده حرکت کنید. به خودتان روحیه بدهید و هر برنامه ای را که دارید بررسی نمایید. البته پیش فرض این موضوع این است که از انجام امور روزانه خود لذت ببرید.

۲- به حقوق و دستمزد خود بیشتر توجه کنید

جای تعجب نیست که پول یکی از قدرتمندترین موتورهای انگیزه بازاریابی محسوب می گردد. اما جالب اینجاست که ما به عنوان پرسنل یک سازمان یا شرکت، بعد از مدتی که از استخدام می گذرد، کم کم فراموش می کنیم که در قبال وظیفه ای که انجام می دهیم حقوق دریافت می کنیم و این اتفاقی است که قبل از استخدام و در زمان بیکاری برای ما آرزو محسوب می گردد.
انگیزه بازاریابی

بهتر این است دائما شرایط خود را مرور کنید. نگذارید دچار روزمرگی شوید. شما امروز استخدام یک شرکت شدید و حقوق دریافت می نمایید. و باید با حقوقتان به خواسته های خود برسید. اگر در محیطی کار می کنید که عملکرد شما می تواند روی حقوقتان تاثیر بگذارد (پاداش یا پورسانت از فروش می گیرید)، پول می تواند یکی از بزرگ ترین علل برانگیختگی شما جهت کار بیشتر نسبت به دیگران باشد.

۳- همواره به پیشرفت و رشد شغلی خود بیندیشید

اگرچه مشاغل حوزه بازاریابی مطمئن ترین سکوی پیشرفت بازاریاب ها و کارشناسان فروش است، ولی همیشه موقعیت های دیگری وجود دارد که می توانید در آینده در آن مشاغل نیز فعالیت کنید. بررسی مشاغل آینده و رشد و تعالی خودتان یکی از روش های جادویی برای افزایش انگیزه شما در محل کار فعلی است.

به عنوان مثال، شرایطی را در نظر بگیرید که در آینده ای نه چندان دور شرکتی که در آن مشغول به کار هستید به یک سرپرست فروش یا امور نمایندگان نیاز پیدا کند. افراد از نظر صلاحیت ها و شایستگی ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و در نهایت شما را به عنوان سرپرست انتخاب می نمایند. دلیل این انتخاب، تجربه و سابقه فعالیتی است که در بخش مربوطه دارید. فکر می کنید چه عامل انگیزاننده ای از این بهتر می توانید پیدا کنید؟ پیشرفت در هر محیطی برای بازاریابان همواره فراهم است. با تمرکز روی تکنیک های فروش خود مطمئنا انگیزه تان برای کار افزایش می یابد و به این توانایی خواهید رسید که استحقاق رسیدن به موقعیت های بالاتر و بهتری را دارید.

۴- بر روی جوانب مثبت کار و موفقیت های مذاکرات تمرکز نمایید

یکی از بدترین و منفی ترین محرک های کاری برای کارشناسان فروش این است که شما کارمندان و همکارانی داشته باشید که مدام از سازمان (شرکت) بدگویی می نمایند و باعث تضعیف روحیه کاری دیگران می گردند. پر واضح است که با انگیزه ماندن در چنین محیطی بسیار دشوار است. یادمان نرود که در هر سازمانی خوبی و بدی وجود دارد.

بنابراین سعی کنید بر روی محاسن کارتان تمرکز کنید و تلاش کنید با افرادی که هم سلیقه و همفکر خودتان هستند مراوده داشته باشید. در این صورت از کار کردن لذت می برید و انگیزه تان برای پیشرفت دست نخورده و سالم خواهد ماند. فراموش نکنید زمانی که شما اجازه می دهید نکات منفی کاری وارد ذهنتان شود به این معنا است که:

“اجازه داده اید تا تردید فعالیت یا عدم فعالیت در شرکت به ذهن شما ورود کند که این مهلک ترین عامل برای انگیزه بازاریابی محسوب می گردد.”

۵- با همکاران خود رقابت ایجاد کنید

از هر فرصتی در محیط کاری خود استفاده کنید تا به رقابت سالم با همکاران خود بپردازید. این یکی از محرک های انگیزش در محیط کاری محسوب می گردد. به عنوان مثال، اگر در واحد فروش مشغول به فعالیت هستید، در زمان استراحت آمار فروش را به همکاران اعلام نمایید. از مشتریان شرکت سوالاتی در مورد نحوه عملکرد خود بگیرید تا نقاط ضعف را پوشش داده و از نقاط قوت عملکرد و مذاکره فروش استفاده کنید. همواره سعی کنید در میان همکاران خود بهترین باشید. مجددا تاکید می کنیم که رقابت سالم دارای اثر بخشی مناسبی است نه رقابت ناسالم که منجر به تخریب همکاران خواهد شد. البته تجربه مشاوران ارشد پارک بازاریابی ایران نشان می دهد که انجام این قسم کارها باعث ایجاد تعارض و تنش در واحد (در ابتدای فعالیت) می شود. اما این تنش برای گرم شدن رقابت مفید خواهد بود و با گذشت زمان به کنترل در خواهد آمد.

۶- از شغل خود لذت ببرید

آیا می خواهید در پایان روز و بعد از اتمام ساعت کار که به خانه بازمی گردید از آنچه انجام داده اید احساس غرور داشته باشید؟ پر واضح است جایی که شما بیشتر از ۷ ساعت روز در آن به سر می برید بخش مهمی از زندگی شما را تشکیل می دهد. حتما علتی وجود دارد که شما به خاطر آن، وارد محیط بازاریابی و فروش شده اید. پس بر همان یک علت تمرکز کنید و از آن یک تجربه خوشایند و لذت بخش بسازید.

پس زمانی که به خانه بر می گردید از پیشرفت کاری خود احساس غرور داشته باشید. زمانی که شما از کار و شیوه انجام آن توسط خود رضایت دارید، به معنای واقعی از زندگی خود لذت خواهید برد. فراموش نکنید که این شما هستید که به شغل خود روح و زندگی می بخشید.

۷- از شنیدن حرف نه، آزرده خاطر نشوید

برخی کارشناسان کم تجربه از شنیدن حرف “نه” در طی مذاکرات فروش دچار سرخردگی و آزرده خاطر می شوند. در نظر داشته باشید که همه افراد و مخاطبینی که با آن ها صحبت می نمایید، مشتری ما نیستند. اما باید مراقب باشید که اگر مشتری که با وی در حال صحبت هستید، اگر شرایط خرید از شرکت شما را دارد، راحت از دست ندهید. راه های متعددی برای حفظ مشتریان در این وضعیت وجود دارد که در مقاله های بعدی به این روش ها خواهیم پرداخت.

پرسشنامه سبک زندگی (مربوط به بیمه)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی سبک زندگی افراد از ابعاد مختلف  (فعالیت، علاقه، نظر)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰۰ تومان

خرید فایل

 

Desc (1)

پرسشنامه سبک زندگی (مربوط به بیمه)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

۲- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

۳- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

تعریف سبک زندگی

سبک زندگی (به انگلیسی: Life Style)، می تواند به علایق، نظرات،رفتارهاو جهت گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند.[۱]به معنای شیوهٔ زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است.[۲]این اصطلاح نخستین بار توسط آلفرد آدلر روان‌شناس اتریشی استفاده شد.[۳]

سبک زندگی را فرهنگ آکسفورد، «راه های گوناگون زندگی فرد یا گروه» می داند. فرهنگ لانگ من، آن را «راه یا سبکی برای زیستن» می خواند. از نظر آسا برگرسبک زندگی مد یا حالت زندگی فرد می باشد. سوبل «سبک زندگی را هر شیوه متمایز، اما قابل تشخیص زیستن» تعریف کرده است. با در نظر داشتن این تعاریف، ما با واژه فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس، سرگرمی و تفریح، کار و شغل، تا هنر و غیره، همگی را شامل می شود.[۴]

سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، و آگهی‌ها همگی تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند. سبک زندگی فرد، اجزای رفتار شخصی او نیست، لذا غیر معمول نیستند. بیشتر مردم معتقدند که باید سبک زندگی‌شان را آزادانه انتخاب کنند.[۵]

در بیشتر مواقع مجموعه عناصر سبک زندگی در یک‌جا جمع می‌شوند و افراد در یک سبک زندگی مشترک می‌شوند. به نوعی گروه‌های اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شده و یک سبک خاص را تشکیل می‌دهند. سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ مردم رابطه نزدیک دارد. مثلاً می‌توان شناخت لازم از افراد جامعه را از سبک زندگی افراد آن جامعه بدست آورد.[۵]

در مطالعه جنبه‌های مختلف زندگی می‌توان به سه سطح مختلف و در عین حال مرتبط اشاره کرد، که کاملاً با سبک زندگی در ارتباط هستند:[۵]

  • سطح ساختاری
  • سطح موقعیتی
  • سطح فردی

پرسشنامه نگرش فرهنگی محقق ساخته

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی نگرش فرهنگی افراد از ابعاد مختلف (موفقیت،احترام/احترام به خود،قدرت/ آزادی)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نگرش فرهنگی

پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید سوده (۱۳۸۷)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی اثربخشی تصمیم خرید از ابعاد مختلف (نگرش نسبت به برند، تمایل به خرید و آشنایی با برند)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید سوده (۱۳۸۷)

تعریف تصمیم خرید

مصرف‌کننده براى تصمیم‌گیرى ۵ مرحله را پشت سر مى‌گذارد شامل: شناخت مشکل، تحقیق براى جمع‌آورى اطلاعات، ارزیابى گزینه‌ها، تصمیم‌گیرى خرید و رفتار پس از خرید.

فرآیند تصمیم خرید

فرآیند تصمیم خرید

شناخت مشکل

فرآیند خرید با شناخت مشکل آغاز مى‌شود. در این مرحله است که خریدار مشکل یا نیاز را تشخیص مى‌دهد. خریدار در واقع تفاوت بین حالت واقعى و حالت ایده‌آل خود را حس مى‌کند. نیاز مى‌تواند از محرک‌هاى داخلى نیز سرچشمه بگیرد.محرک‌هاى خارجى نیز مى‌توانند منشأ و سرچشمه نیاز باشند.

جمع‌آورى اطلاعات

یک مصرف‌کننده تحریک‌شده، یا به اطلاعات بیشتر نیازمند است یا نیست. اگر میل مصرف‌کننده از شدت و قوت کافى برخوردار باشد و کالاى ارضاکننده‌اى نیز در دسترس باشد، این احتمال وجود دارد که مصرف‌کننده این کالا را بخرد. در غیر این صورت مصرف‌کننده یا این نیاز را در حافظهٔ خود نگهدارى مى‌کند یا با در نظر داشتن این نیاز، نسبت به تحقیق و جمع‌آورى اطلاعات اقدام مى‌کند.

منابع اطلاعاتى مصرف‌کننده

اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کننده از منابع مختلفى قابل تهیه و جمع‌آورى هستند. بازاریاب باید نسبت به این منابع و میزان تأثیر و نفوذ هر کدام بر تصمیم‌گیرى‌هاى خرید آگاهى و اطلاع کامل داشته باشد. منابع اطلاعاتى مصرف‌کنندگان عبارتند از:

منابع شخصى

منابع شخصى شامل افراد فامیل و بستگان، دوستان، همسایگان و آشنایان.

منابع بازرگانى

منابع بازرگانى شامل آگهى‌هاى تبلیغاتی، فروشندگان، تجار و بازرگانان، بسته‌بندى و نمایشگاه‌ها.

منابع عمومى

منابع عمومى شامل رسانه‌هاى جمعی، مؤسسات و شرکت‌هاى اطلاعاتی.

منابع تجربى

منابع تجربى شامل بررسی، ارزیابى و استفاده از کالا.

ارزیابى گزینه‌ها

مفاهیم اساسى خاصى وجود دارند که به فرآیندهاى ارزیابى مصرف‌کننده کمک مى‌کنند. اول، باید این‌طور تصور کنیم که هر مصرف‌کننده‌اى براى برآورده کردن قسمتى از نیازهاى خود تلاش مى‌کند. مصرف‌کننده با خرید کالا یا خدماتى خاص به دنبال فواید خاصى است که عاید او مى‌شوند. به‌علاوه، هر مصرف‌کننده به یک کالا به دیده مجموعه‌اى از صفات ویژه کالایى مى‌نگرد. صفاتى که هر کدام از نظر توانایى تأمین نیاز و ارائه فایده قابلیت‌هاى متفاوتى دارند.

دوم، مصرف‌کننده براى هر صفت درجه اهمیت متفاوتى قائل است.

سوم، مصرف‌کننده ممکن است براى خود مجموعه‌اى از باورها داشته باشد، درباره این‌ که هر مارک از نظر هر صفت داراى چه درجه‌بندى است. مجموعه باورهاى مصرف‌کننده ممکن است با صفات واقعى مارک کالا تفاوت داشته باشد. این امر مى‌تواند ناشى از تجربه خود مصرف‌کننده و تأثیر و نفوذ توجه، تحریف و حفظ و نگاهدارى انتخابى باشد.

چهارم، فرض بر این است که مصرف‌کننده از هر صفت مربوط به کالا مطلوبیت خاصى را انتظار دارد. عامل مطلوبیت نشان مى‌دهد که چگونه انتظارات مصرف‌کننده دربارهٔ رضایت کلى که از هر کالایى بدست مى‌آورد با تغییر سطوح مختلف صفاتِ مختلف کالا، تغییر مى‌کند.

پنجم، مصرف‌کننده معمولاً با توسل به روش‌هاى ارزیابى به صفات مارک‌هاى کالا پى مى‌برد.

 تصمیم‌گیرى دربارهٔ خرید

به‌طورکلى تصمیم مشترى براى خرید بر این اساس استوار است که باید بهترین مارک خریدارى شود. ولى عملاً بین قصد و تصمیم دو عامل دیگر قرار مى‌گیرند. اولین عامل، عقیده دیگران است. قصد خرید تحت تأثیر عوامل پیش‌بینى نشده موقعیتى نیز قرار مى‌گیرد. قصد خرید براساس عواملى نظیر درآمد مورد انتظار خانواده، قیمت موردانتظار و فواید موردانتظار از کالا شکل مى‌گیرد. عوامل غیرقابل پیش‌بینى موقعیتى ممکن است درست زمانى که مصرف‌کننده مى‌خواهد وارد عمل شود قصد و او را تغییر دهند.

 رفتار پس از خرید

وظیفه بازاریاب با خریده شدن کالا به اتمام نمى‌رسد. مصرف‌کننده پس از خرید کالا یا از خرید خود رضایت خواهد داشت یا اینکه از کرده خود پشیمان مى‌شود. هر دو وضعیت رضایت یا عدم رضایت، رفتار پس از خرید را به دنبال خواهد داشت. رفتارى که باید مورد توجه بازاریاب قرار گیرد.

 

پرسشنامه تاثیر مدیریت پاداش بر رضایت کارکنان

هدف: سنجش مدیریت پاداش بر رضایت کارکنان (پاداش های مستقیم، پاداش های غیر مستقیم، پاداش ها در ارتباط با شغل، پاداش ها در ارتباط با محیط شغلی)
تعداد سوال: ۱۹
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

پرسشنامه تاثیر مدیریت پاداش بر رضایت کارکنان

مدیریت پاداش چیست؟

مدیریت پاداش بر نحوه تهیه و طراحی برنامه ها توسط سازمان، به منظور مطمئن شدن از اینکه رفتارها و عملکردهای موثر کارکنان در تحقق اهداف سازمان موردتقدیر قرار می گیرد، تمرکز دارد. (آرمسترانگ، ترجمه اعرابی و ایزدی، ۱۳۸۱)
اصطلاح مدیریت پاداش نشانگر این است که مزایا و منافعی که به عنوان پاداش به کارکنان اعطا می شود را می توان مدیریت کرد. لذا مدیریت پاداش را می توان این گونه تعریف کرد: «فرایند ایجاد و اجرای استراتژی هــا، خط مشی ها و سیستم ها که به سازمان در نایل شدن به اهدافش ازطریق افزایش انگیزه و تعهد افراد کمک می کند».
(آرمسترانگ، ۱۹۹۴ به نقل از لاندی و کولینگ، ۲۰۰۰)
مدیریت پاداش براین اصل مهم بایستی بنا و استوار گردد که منبع نهایی ایجاد ارزش در سازمان کارکنان سازمان هستند. این به معنای آن است که فرایند پاداش باید به نحوی خلاق به نیازهای کارکنان و سازمان پاسخ دهد. (جونز و گئورک، ۱۹۹۸)
لذا مدیریت پاداش بایستی به دنبال مطابقت سنجش از کار نیروی انسانی و پرداختی های مختلف ازجمله پاداش به آنها باشد. به عبارت دیگر، پاداش به کارکنان بایستی در مطابقت با ارزشی که آنها در سازمان ایجاد می کنند، سنجیده شود. (حاجی کریمی و رنگریز، ۱۳۷۹)

طراحی استراتژی های مدیریت پاداش
اجرای استراتژی های مدیریت پاداش به منظور تحقق اهدافی است که برخی از آنها عبارتند از:
– تصحیح عملکرد افراد؛
– ساختارمندکردن پرداختی ها به کارکنان براساس ارزش زمانی آنها؛
– توسعه و آموزش کارکنان؛
– فراهم کردن ابزاری جهت برانگیختن و حفظ کارکنان مستعد در سازمان. تضمین اینکه با همه کارکنان به طور منصفانه و به صورت برابر در تعیین میزان مزایا و… رفتار شود. (راشمور، ۲۰۰۲)
به هنگام طراحی استراتژی مدیریت پاداش بایستی به پرسشهای زیر پاسخ داد:
– سازمان دارد به کجا می رود؟
– برنامه و طرحهای پاداش چگونه می توانند به سازمان در رسیدن به مقصد و حفظ موفقیت کمک کنند؟
– ما چه نوع رفتاری را می خواهیم؟
– فرایندهای پاداش چگونه می توانند در شناسایی رفتار مناسب به ما کمک کنند؟ (آرمسترانگ، ترجمه ایزدی و اعرابی، ۱۳۸۱). علاوه بر پاسخگــویی به سوالات فوق استراتژی های پاداش بایستی دارای یکسری ویژگیهایی باشند که عبارتند از:
– درجهت ارزشها و منافع سازمان باشد؛
– با ارزشها و باورهای شرکت هماهنگ باشد؛
– با عملکرد سازمان پیوند داده شود؛
– رفتار مطلوب را در تمام سطوح حمایت و هدایت کند؛
– یک مدیریت مطلوب را تثبیت کند. (لاندی و کاولینگ، ۲۰۰۰)
صــاحبنظران معتقدند برای اینکه استراتژی های مدیریت پاداش بتواند به نحو مطلوبی با عوامل محیطی سازگار باشد نیاز به مشارکت کارکنان است. بخصوص مشارکت در مشخص ساختن اینکه چه رفتاری شایسته پاداش دادن است و چگونه باید صورت بگیرد و برنامه پاداش بایستی مطابق اهداف تعیین شده از طریق این مشارکت باشد. به عنوان مثال اگر کمیت کار مهمتر از کیفیت آن تشخیص داده شود پاداش نیز بایستی در ارتباط با تعداد واحدهای تولید شده باشد نه کیفیت آن (تورینگتون و هال، ۱۹۹۸).
به عقیده شرمرهرن (۱۹۹۳) برای طراحی و استفاده موفقیت آمیز از استراتژی پاداش – یعنی به حداکثر رساندن اثر انگیزشی پاداش – مدیر بایستی دو کار انجام دهد:
۱ – درک روشن از آنچـــه که افراد از کارشان می خواهند؛
۲ – ایجاد و توزیع پاداش برای ارضای این خواسته ها زمانی که علایق سازمانی به خوبی برآورده گردد.
اساسی ترین نکته در زمینه استراتژی مدیریت پاداش این است که استراتژی ها بایستی به گونه ای باشد که فرد را برای سطح بالاتری از عملکرد برانگیزاند. (رید، ۲۰۰۲) در به کاربردن پاداش برای عملکرد مطلوب کارکنان نبایستی همیشه منتظر پاداشهای سازمانی از قبیل افزایش حقوق، مزایا، مرخصی تشــــویقی و… بود زیرا این موارد همیشه امکان پذیرنیستند. لذا در این موارد باید بیشتر از پاداشهای اجتماعی استفاده کرد از قبیل:
– وقت بیشتری با کارکنان بگذرانید؛
– کارکنان را به مشارکت بیشتر تشویق کنید؛
– فرصتهایی برای رشد فراهم سازید؛
– از قدرشناسی و تمجید کلامی، لبخند،… استفاده کنید.
– به حرفهای آنها گوش داده و نظرات آنها در قبال پاداش موردانتظار جویا شوید. (هاناوی و هانت، ۱۹۹۹)

معیارهای پاداش
پاداش مناسب بایستی دارای یکسری از ویژگیهای ذیل باشد: – کافی و مناسب باشد؛
– منصفانه باشد. پرداخت پاداش به هر فرد بایستی به طور منصفانه و باتوجه به تلاشها،تعدادها و معلومات به مهارتهای افراد صورت گیرد؛
– متنوع باشد. تکرار یک پاداش از خاصیت انگیزشی آن می کاهد؛
– پاداش حتمی و قطعی باشد؛
– پاداش نباید حد افراط و تفریط داشته باشد. بلکه با توجه به سطح عملکرد فرد و توان پرداختی سازمان تعیین گردد؛
– موازنه شده و سنجیده باشد و به طور منطقی پرداخت شود؛
– برانگیزاننده باشد، بر نیروی کار برای کار اثربخش و کارآمد و بهبود عملکرد تاثیر بگذارد؛
– موردقبول نیروی کار باشد. نیروی کار بایستی سیستم پاداش را درک کرده و آن را یک سیستم عقلایی بداند. (فوت و هوک)
به طورکلی دو معیار مهم در مدیریت پاداش وجود دارد یکی فوریت و دیگری توازن.
فوریت بدین معناست که پاداش بایستی تاحد امکان بلافاصله پس از عملکرد مطلوب ارائه شود زیرا هر چقدر بین این دو فاصله بیفتد از خاصیت انگیزشی پاداش کاسته می شود و منظور از توازن، نوعی برابری و عدالت بین عملکرد فرد و نوع و میزان پاداش است. درصورت عدم توازن بین این دو از خاصیت انگیزشی پاداش کاسته می شود.

منابع و مآخذ:
۱ – آرمسترانگ، مایکل (۲۰۰۱)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه محمداعرابی و داود ایزدی، (۱۳۸۱). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
۲ – حاجی کریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن (۱۳۷۹)، مدیریت منابع انسانی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
۳ – FOOT, MARGARET, HOOK, CAROLIN (1999). INTRODUCTING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, MALAYSIA: LONGMAN.
۴ – HANNAWAY, CONOR, HUNT, GABRIEL (1999). THE MANAGEMENT SKILLS BOOK, CORNWALL: GOWER.
۵ – HELLRIEGEL, DON, SLOCUM, JOHN, WOODMAN, RICHARD (1995). ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, NEW YORK: WESTPUBLISHING COMPANY.
۶ – JONES, GARETH. R. GEORGE, JENNIFER (1998). ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, MASSACHUSETTES: ADDISON WESLEY.
۷ – LUNDY, OLIVE, COWLING, ALAN (2000). STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, LONDON: INTERNATIONAL THOMSON BUSINESS PRESS.
۸ – ROBBINS, STEPHEN, company ULTAR MARY (1999). MANAGEMENT. NEW YORK: HALL INTERNATIONAL.
۹ – REID, PARRIGTON (2002). PERFORMANCE MANAGEMENT AND REWARD, http://www.chiumento.co.uk/page.php? Cid=41–>
۱۰ – RUSHMOOR, BOROUGH (2002). PAY REWARD STRATEGY. Http://www.rushmoor.gov.uk/concillper 9904.htm.
۱۱ – SANDERS, DEBBIE (2000). A TOTAL REWARD PERSPECTIVE. Http://www.total. Reward.com/whatsup/tr 20perspective.htm.
۱۲ – SHERMERHORN, JOHN (1993). MANAGEMENT FOR PRODUCTIVITY. NEW YORK: JOHN WIELY.
۱۳ – TORRINGTON, DEREK, HALL, LAURA (1998). HUMAN PESOURCE MANAGEMENT, HARLOW: FINANCEAL TIMES, PRENTICE HALL.

پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان رضایت جنسی
تعداد سوال: ۱۷
شیوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه رضایت جنسی 

تعریف رضایت جنسی و عوامل موثر بر آن

رضایت جنسی قضاوت و تحلیل هر فرد از رفتار جنسی خویش است که آن را لذتبخش تصور می‌نماید. محققین مختلف، تعاریف متفاوتی از “رضایت جنسی” ارائه کرده اند. برخی محققین، رضایت جنسی را بعنوان عدم وجود نارضایتی تعریف کرده اند. برخی دیگر خاطرنشان می کنند که مفهوم رضایت جنسی در وهله اول به عنوان رضایت جنسی و عدم رضایت جنسی با شریک جنسی در نظر گرفته می شود، که بر اساس این تعریف، رضایت جنسی برای روابطی چون استمنا درنظر گرفته نمی شود. لارنس و بایر، رضایت جنسی را به عنوان یک پاسخ مناسب ناشی از ارزیابی هدفمند ابعاد مثبت و منفی مرتبط با رابطه جنسی تعریف کرده اند.

رضایت جنسی تحت ت‍اثیر سه عامل رضایت روانی، رضایت از روابط بین فردی (روابط بین زن و شوهر) و رضایت از فرآیند فیزیکی آن می باشد که در صورت وجود رضایتمندی در سه عامل فوق، رضایت جنسی حاصل می‌شود. رضایت جنسی که حتی ممکن است بدون رسیدن به ارگاسم ایجاد شود، هنگامی حاصل می شود که فرد قادر باشد تمرکز خود را حفظ کند، به لذت بردن ادامه دهد، طول مدت تحریک به میزان کافی طولانی باشد و پیامد منفی چون درد یا اختلال در عملکرد شریک جنسی وی وجود نداشته باشد. به طور کلی رضایت جنسی در مردان وزنان متفاوت می باشد. مطالعات علت این تفاوت جنسیتی و عدم رضایت جنسی زنان در مقایسه با مردان را به علت شروع دیررس زندگی جنسی، نگرش های جنسی محافظه کارانه، عدم اهمیت مسائل جنسی در زندگی، فقدان بیان جنسی و استفاده از تکنیک های محدود شده جنسی ذکر می نمایند. در زیر به این عوامل اشاره شده است:

سن زوجین: سن زوجین از عوامل تاثیر گذار بر برقراری رابطه جنسی و رضایت حاصل می باشد به طوریکه اوج تمایلات جنسی در مردان بین سن ۲۰-۱۵ سالگی و در زنان سن ۳۵ سالگی است. دفعات نزدیکی در مردان جوان بیشتر از زنان جوان می باشد و در سن سی سالگی تقریبا در هر دو جنس برابر می شود. مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، برخی مطالعات نقش افزایش سن و تجربه جنسی را در رضایت جنسی خانمها موثر ارزیابی کرده اند به طوریکه در شرایط کنترل شده، مشخص شده که رضایت جنسی در زنان مسن تر افزایش می یابد. برخی مطالعات نیز کاهش رضایت جنسی مرتبط با سن را در جمعیت کلی گزارش می نمایند، به طوریکه با افزایش سن، رضایت جنسی کاهش پیدا می کند. ارتباط افزایش سن با رضایت جنسی با متغیرهای زیادی قابل توضیح است: مثلا تداخل فعالیتهای جنسی با وظایف دیگر زندگی مانند فرزندان، شغل و مسئولیتهای دیگر و یا ملاحظات فرهنگی-اجتماعی مانند تجرد و بیوه گی و یا تغییرات بیولوژیک مانند پدیده یائسگی که منجر به کاهش انتخابی ارتباطات جنسی می شود. در این راستا به واسطه مطالعه انجام شده توسط تعاونی و همکاران (۲۰۰۶) که بر روی زنان با وضع اقتصادی اجتماعی پایین در منطقه جنوبی شهر تهران انجام شده بود، عامل سن جز عوامل تاثیرگذار بر رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی زنان ۶۵-۴۵ سال به دست آمد. بیشترین عامل تاثیرگذار، سن بین ۵۵-۵۰ سال – حوالی یائسگی- بود و کمترین رضایت جنسی در رضایت زناشویی در این دوران وجود داشت.

سطح تحصیلات: هماهنگی و تناسب تحصیلاتی زوجین نیز عامل مؤثری بر زندگی زناشویی است و امروزه به طور فزاینده ای مشاهده می شود که افراد در انتخاب همسر، به هماهنگی تحصیلی توجه ویژه دارند. در این راستا اسپوتن میزان تحصیلات را یک عامل مهم بر رضایت از ازدواج ذکر می نماید.

تفاوت سنی زوجین: آرنو به نقل از برنارد می نویسد: بیشترین رضایت جنسی برای زنانی است که با مرد ۶-۵ سال بزرگتر از خود ازدواج کرده اند. به نظر می رسد که اختلاف سنی می تواند عامل مهمی در تفاهم در زمینه های گوناگون و نیز در مسایل جنسی بین زوجین باشد. البته متغیر سن و فاصله سنی با همسر از عوامل وابسته به فرهنگ است؛ لذا در جوامع گوناگون تأثیر آن بر رضایت جنسی یکسان ظاهر نمی شود. با افزایش سن خواسته های جنسی تغییر کرده و طرفین خواسته های جنسی متفاوتی از یکدیگر داشته و این عدم تطابق فعالیت های جنسی زمینه های نارضایتی را در بین زوجینی که فاصله سنی زیاد دارند فراهم می آورد. مطالعات انجام شده در ایران، نتایج متفاوتی داشته اند، بطوریکه تعاونی در تحقیق خود بین تفاوت سنی با همسر و رضایت جنسی ارتباطی نیافت اما رحمانی و همکاران در تحقیق خود بین این دو متغیر ارتباط معنی دار یافتند، به طوریکه افرادی که فاصله سنی کمتر از ده سال داشتند، دارای رضایت جنسی و نیز رضایت از زندگی زناشویی بیشتری بودند.

عوامل فرهنگی: از دیگر عوامل موثر در بروز نارضایتی جنسی، عوامل فرهنگی حاکم بر خانواده هاست. باورهای فرهنگی نادرستی چون مفعولیت زنان در روابط جنسی، برتری داشتن جنس مرد نسبت به زن، اثبات مردانگی، پرخاشگری جنسی از جمله عواملی هستند که می توانند منجر به ناسازگاری و ناهماهنگی جنسی و ناسازگاری میان زوجین شود.

شرایط خانوادگی: از نظر خانوادگی نیز می توان به تاثیر خانواده گسترده و نارضایتی زناشویی زوجین اشاره کرد. در بیشتر خانواده ها اجازه رفتارهای آزادانه به زوجین داده نمی شود و معمولا انتظار می رود که یک پسر ابتدا در اطاعت والدین خود باشد تا همسرش و درنتیجه زن نیز متعاقبا برای حفظ قدرت خود در چنین خانواده ای سعی در کنترل رفتارهای خویش دارد بدین معنی که روابط جنسی خود و همسرش را محدود می سازد که خود می تواند عواقبی چون مشکلات و نارضایتی جنسی در طرفین ایجاد نماید. در یک چنین زندگی، زنان موجوداتی سردمزاج و بی تفاوت به امور جنسی تلقی می شوند و مردان تربیت شده در این خانواده ها، اغلب نیازهای همسر خود را در امور جنسی تشخیص نمی دهند. در صورتیکه اولین فاکتور موثر بر کل زندگی مشترک، توجه به نیازهای جنسی و احساس لذت و رضایت از آن است. در نتیجه این تفکر و شکل زندگی، سالیان طولانی، روابط بین زوجین به صورت رسمی و اجباری باقی می ماند.

شرایط اقتصادی: همان طور که بیان شد شرایط اقتصادی خانواده از عوامل موثر بر رضایت جنسی می باشد، مشکلاتی نظیر نداشتن مسکن مناسب، مشکلات مالی بین زوجین، در زمینه تاثیر بر روابط جنسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین تورم و سطوح اقتصادی جامعه به طور چشمگیری بر رفتارهای جنسی افراد و رضایتمندی حاصل از آن تاثیر می گذارد. به طوریکه استون معتقد است که ترس و اضطراب حاصل از عدم امنیت اقتصادی باعث تحریک زوجین گشته و مشکلات عمیقی در روابط زناشویی آنها ایجاد می نماید. برخی از منابع اشاره می نمایند که رضایت جنسی در بین کسانی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند،‌ بیشتر است. در مقابل مطالعات دیگر نشاندهنده این بوده که درآمد بیشتر با رضایت جنسی کمتری همراه بود و علتش را این چنین تفسیر کردند که این کاهش ممکن است به خاطر تعداد ساعات طی شده در کار بوده که خود می تواند با تعداد دفعات کمتر نزدیکی همراه باشد.

عوامل خارجی : عوامل خارجی چون استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری،‌ زایمان، اضافه شدن فرزند به خانواده، تغییر ناگهانی وضعیت اقتصادی، ‌شغلی و تحصیلی نیز می توانند بر رضایت جنسی اثرگذار باشند. چنانچه روش پیشگیری از بارداری ممکن است با هماهنگیهای جنسی زوجین تداخل پیدا کند. گاهی ترس از بارداری باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی زناشویی و ناهماهنگی روابط جنسی می شود، چنانچه برخی از خانمها از داشتن رابطه جنسی با همسر خود به همین دلیل دوری می کنند. نحوه جلوگیری نیز بر روابط جنسی و رضایت حاصل از آن موثر است.

تعداد فرزندان: برخی از محققان معتقدند که وجود فرزندان در منزل با رضایت زناشویی همراه است چون مشاجرات زوجین در طول سالهایی که فرزندی نیست شدیدتر است ولی در موارد وجود فرزند، برخوردها و مشاجرات بین زوجین، بیشتر به سمت تعدیل شدن پیش می رود. برخی نیز معتقند که رضایت جنسی در زوجینی که فرزند کمتری دارند، بیشتر است. در مطالعه ای که تعاونی و همکاران و نیز رحمانی و همکاران انجام دادند، هیچ یک ارتباطی بین تعداد فرزندان و رضایت از زندگی زناشویی نیافتند.

دوران یائسگی: ورود به دوران یائسگی در برخی از زنان موجب تشدید امیال و پاسخهای جنسی می شود که این امر ممکن است به علت رفع ترس از حاملگی باشد. در گروهی دیگر نیز ممکن است موجب کاهش رضایت جنسی شود. بیماریها: یکی از عوامل دیگر تاثیرگذار بر رضایت جنسی، ‌بیماریهایی هستند که می توانند بر روند بیولو‍ژیک جنسی تاثیر گذارند. این بیماریها به طور اولیه ارتباطی با رضایت از ازدواج ندارند اما اگر در ادامه زندگی این مشکلات تکرار شوند، هم به دلیل کسالت ناشی از بیماری و هم به دلیل انجام درمانهای مربوطه می توانند موجبات نارضایتی بین زوجین را فراهم نمایند.

اعتیاد به مواد مخدر و الکل: یکی دیگر از عوامل موثر مصرف سیگار یا مواد مخدر است به طوریکه مطالعات بسیاری نشان داده اند که در افراد معتاد میل جنسی کاهش یافته و توانایی رسیدن به ارگاسم با مصرف مواد مخدر کاهش می یابد. این کاهش می تواند به علت تأثیر مواد بر تغییر رفتارهای جنسی زوجین در پروسه زندگی باشد چرا که بسیاری از مواد مخدر اثرات زیستی زیان آوری بر میل و توانایی جنسی انسان دارند. از نقطه نظر روانی نیز، یک معتاد فاقد اعتماد به نفس بوده و اعتیاد او اثر بسیار بدی بر روابط جنسی وی دارد، حتی ممکن است بعد از ترک اعتیاد نیز توانایی جنسی فرد به طور کامل برنگردد، به طوریکه در مورد مصرف کنندگان الکل نیز، آسیب های عضوی ناشی از مصرف طولانی مدت الکل موجب اختلال احتمالی در نعوظ شبانه آلت شود.

تجربه ارگاسم: بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود از ارگاسم به عنوان رضایت جنسی نام برده اند، در حالیکه در مقابل برخی دیگر ثابت کرده اند که ارگاسم نقش اندکی در رضایت جنسی خانمها دارد. چنانچه زنان مولتی ارگاسمیک دارای رضایت جنسی بیشتری هستند، لذا نمی توان به صورت یک قانون کلی بیان نمود که رضایت جنسی به تجربه ارگاسم بستگی دارد. پژوهشگران تعداد نزدیکی هایی که به ارگاسم منجر می شود را ارزیابی نموده و دریافتند افرادی که ارگاسم بیشتری را تجربه نموده اند، دارای رضایت جنسی بیشتری بوده، درمقابل افرادی که ارگاسم کمتری را تجربه نموده اند، دارای رضایت جنسی کمتری می باشند. برخی دیگر تعداد فعالیت جنسی را بررسی نموده و دریافتند که با رضایت جنسی رابطه مستقیم دارد، به طوریکه افرادی که دارای دفعات نزدیکی بیشتری می باشند به این علت است که از آن لذت بیشتری برده و رضایتمندی بیشتری دارند و درمقابل افرادی که تعداد مقاربت کمتری دارند، به ممکن است از رابطه جنسی خود احساس ناراضی باشند.

معاشقه قبل و بعد نزدیکی: برخی از پژوهشگران تاثیر معاشقه قبل و بعد از نزدیکی و نیز سایر رابطه های جنسی از جمله رابطه غیر دستگاه تناسلی زوجین را بر رضایت جنسی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشانگر این بوده که وجود معاشقه قبل و بعد از نزدیکی زوجین موجب رضایت جنسی بالاتری می گردد. اگر چه وجود رابطه جنسی غیر دستگاه تناسلی می تواند موجب تحریک مستقیم کلیتوریس برای رسیدن به ارگاسم گردد، لیکن در زوجین بیمار احتمال انتشار زخمهای دهانی، تب خالهای دهانی و دستگاه تناسلی، سیفیلیس و بیماریهای دیگر وجود دارد.

مذهب: یکی از عواملی که بر رضایت جنسی تاثیرگذار است، مذهب می باشد. چرا که نگرشهای بعضی از جوامع درمورد مسائل جنسی و مذهب به صورتی است که ممکن است میل جنسی را محدود و یا منع کند. از طرفی اغلب مذاهب روابط خارج از چهارچوب ازدواج را منع می نمایند. محققین در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که درک فرد از مذهب نیز به میزان قابل توجهی بر رضایت جنسی اثر می گذارد. درحالیکه از جنبه روانی، میزان حضور در کلیسا در طول یک سال گذشته بر رضایت جنسی تاثیری نشان نداده است.

رضایت از زندگی زناشویی: نتایج پژوهش های بسیاری در ایران نشان داده که رضایت از زندگی زناشویی به میزان زیادی با رضایت جنسی در ارتباط است. تاثیرات رضایت جنسی بر رضایت از زندگی زناشویی به وسیله سن و سطح تحصیلات تعدیل می شود یعنی در شرایط یکسان، هر تغییری در رضایت جنسی ایجاد شود منجر به تغییر بیشتر زندگی زناشویی در افرادی می شود که سطح تحصیلات بالاتری دارند. همچنین افزایش رضایت جنسی، در زنان منجر به افزایش بیشتر در رضایت از زندگی زناشویی آنها گشته، یعنی بهبود رضایت جنسی در افزایش رضایت از زندگی زناشویی زنان موثر است. رضایت جنسی در مواقع ضعف روابط زوجین می تواند موجب رضایت بیشتر از زندگی زناشویی شود. در واقع رضایت جنسی ممکن است برخی از اثرات منفی ضعف روابط زناشویی زوجین را بهبود بخشد، به ویژه در زوجینی که مهارتهای ارتباطی قوی دارند، این حالت بیشتر مصداق دارد.

احساسات و عواطف: رضایت جنسی علاوه بر تحریکات فیزیکی با احساسات و عوطف انسان نیز ارتباط دارد بطوریکه در بین زنان میزان رضایت جنسی با میزان علاقه مندی به همسر و زندگی مشترکشان ارتباط تنگاتنگ دارد. حتی معیارهایی که بیانگر کیفیت ارتباط فردی هستند با رضایت جنسی مرتبط اند، بر این اساس لارنس و بایرز مدل ارتباط بین فردی رضایت جنسی را پیشنهاد نمودند. بر اساس این مدل، ارتباط رضایتمندانه با ارتباط جنسی بهتر و درنتیجه سطح رضایت جنسی بالاتری همراه است. ارتباط بین رضایت جنسی و ارتباط رضایتمندانه نزدیک به یکدیگر بوده، به طوریکه برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که ممکن است بین این دو متغییر ارتباط دوطرفه وجود داشته باشد. از طرف دیگر ممکن است ارتباط علی و معلولی رضایت جنسی و ارتباط رضایتمدانه در زنان و مردان متفاوت باشد. چنانچه در زنان، هنگامی رضایت جنسی حاصل خواهد شد که ارتباط جنسی در غالب رابطه عاطفی و احساسی صورت گیرد. در مقابل، مردان، انگیزه قوی جهت انجام فعالیت جنسی داخل یا حتی خارج از ارتباط طولانی مدت دارند، همچنین مردان درمقایسه با زنان انگیزه بیشتری جهت فعالیت جنسی دارند. عدم وجود ارتباط رضایتمندانه پیش گویی کننده احتمال قطع ارتباط در زنان است، درحالیکه رضایت جنسی در مردان پیش گویی کننده قطع ارتباط است. بنابراین شاید بتوان این چنین نتیجه گیری کرد که کاهش در رضایت جنسی مردان منجر به کاهش در ارتباط رضایتمندانه خواهد شد، در حالیکه در خانمها عکس این حالت مصداق دارد، یعنی کاهش در ارتباط رضایتمندانه منجر به کاهش رضایت جنسی در زنان خواهد شد. درواقع زوجین ناراضی از نقصان مهارت های ارتباطی رنج می برند که موجب می شود آنان از برقراری ارتباط موثر محروم بمانندد و این نقصان خود موجبات نارضایتی را فراهم می نماید. با توجه به این که روابط جنسی یک ارتباط دونفره است، لذت و رضایت طرف مقابل، می تواند در کسب رضایت فرد نیز موثر باشد. بنابراین زوجین بایستی به ادای کلمات محبت آمیز پرداخته و به یکدیگر بگویند که چه احساس خوبی نسبت به یکدیگر دارند! زیرا چنین رابطه ای می تواند سبب نزدیکی زوجین و ایجاد ارتباط عمیق عاطفی میان آنان شود که این موضوع به ویژه در زنان می تواند منجر به کسب رضایت جنسی بهتری شود. اما در مردان تحریکات بدنی نقش مؤثرتری را در کسب رضایت جنسی ایفا می کند و به همین دلیل نیز آنان قادرند حتی با افرادی که به ایشان علاقمند نیستند نیز به اوج لذت جنسی برسند. درحالیکه در زنان چون کسب رضایت جنسی بیشتر به ارتباطات عاطفی و حسی میان زوجین وابسته است و تحریکات بدنی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، لذا اکثر زنان صرفا در صورت علاقمندی به همسرشان می توانند به اوج لذت جنسی برسند. بنابراین در جریان عشق ورزی، زوجین می بایست به تحریکاتی نظیر ادای جملات محبت آمیز که جنبه روحی دارند، نیز توجه داشته و بایست به برقراری رابطه جنسی کاملا نزدیک و باز که بتوانند احساسات و تمایلات خویش را بیان کنند همت گمارند. در چنین شرایطی، زندگی زوجین آنچنان در هم می آمیزد که مانند یک روح در دو بدن می شوند و در هر لحظه وقف شادی یکدیگر گشته، به طوریکه مایل نیستند هیچ لذتی را به تنهایی تجربه کنند. بسیارند مردانی که بدون توجه به شرایط روانی و جسمی همسرانشان، علاقه دارند که قبل از خواب حتما هم آغوشی داشته باشند و همچون یک عمل مکانیکی در ضمن صحبت های متفرقه، غرایز درونی خود را فروکش نمایند. اگر چه زنان ناخواسته گاهی به چنین عملی با چنان شرایطی تن می دهند ولی اغلب این امر از روی رغبت و رضایت نیست. امروزه مردان باید بدانند که زنان از رابطه جنسی و هم آغوشی، تلقی خاصی دارند و تا از هر نظر آمادگی نداشته باشند تن به یک رابطه جنسی خواستنی و لذتبخش نمی دهند. مسئله دیگر آن که زنی که عمیقا از شوهرش رنجیده و یا زنی که از مشکل یا نگرانی مهمی رنج می برد، معمولا قادر نیست که یک رابطه جنسی خوب داشته باشد. نتایج مطالعات در ایران نشان می دهد که عوامل مرتبط با نارضایتی جنسی به ترتیب شیوع عبارتست از: عدم رضایت از همسر، مسائل و مشکلات زندگی، خجالت کشیدن، درد موقع نزدیکی، خشونت همسر، احساس عدم جذابیت در خود و سردمزاجی در همسر و بنا به علل مختلف لذت نبردن از عمل جنسی می باشد. یکی از این علل می تواند سرکوب جنسی در زن باشد که به میزان زیاد با بهداشت جنسی مرتبط است و به نظر می رسد که بر رضایت جنسی بیش از عملکرد جنسی و اختلالات آن اثر داشته باشد. “قدرت جنسی” گویای این است که در مسائل جنسی چه کسی تصمیم گیرنده است. اگر زن سالاری یا مردسالاری در روابط حکمفرما باشد، در هر دو صورت، احتمال اختلالات جنسی و عدم رضایت بیشتر خواهد بود. با توجه به مطالب ذکر شده زوجین زمانی در زندگی زناشویی خویش موفق خواهند شد که ارتباطشان را از نظر روحی نیز رشد داده و به تکامل برسانند. بنابراین در این میان هیجانهای جنسی و سازگاری زوجین در روابط جنسی راهی برای برآوردن این مهم و همراه بودن در زندگی زناشویی می باشد.

منبع: کتاب سلامت جنسی و زناشویی زوجین (نویسندگان: اعظم رحمانی، سیمین تعاونی و لیلا الله قلی)

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی

پرسشنامه مدیریت پاداش

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش مدیریت پاداش بر رضایت کارکنان (پاداش های مستقیم، پاداش های غیر مستقیم، پاداش ها در ارتباط با شغل، پاداش ها در ارتباط با محیط شغلی)
تعداد سوال: ۱۹
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مدیریت پاداش

تعریف مدیریت پاداش

مدیریت پاداش بر نحوه تهیه و طراحی برنامه ها توسط سازمان، به منظور مطمئن شدن از اینکه رفتارها و عملکردهای موثر کارکنان در تحقق اهداف سازمان موردتقدیر قرار می گیرد، تمرکز دارد. (آرمسترانگ، ترجمه اعرابی و ایزدی، ۱۳۸۱)
اصطلاح مدیریت پاداش نشانگر این است که مزایا و منافعی که به عنوان پاداش به کارکنان اعطا می شود را می توان مدیریت کرد. لذا مدیریت پاداش را می توان این گونه تعریف کرد: «فرایند ایجاد و اجرای استراتژی هــا، خط مشی ها و سیستم ها که به سازمان در نایل شدن به اهدافش ازطریق افزایش انگیزه و تعهد افراد کمک می کند».
(آرمسترانگ، ۱۹۹۴ به نقل از لاندی و کولینگ، ۲۰۰۰)
مدیریت پاداش براین اصل مهم بایستی بنا و استوار گردد که منبع نهایی ایجاد ارزش در سازمان کارکنان سازمان هستند. این به معنای آن است که فرایند پاداش باید به نحوی خلاق به نیازهای کارکنان و سازمان پاسخ دهد. (جونز و گئورک، ۱۹۹۸)
لذا مدیریت پاداش بایستی به دنبال مطابقت سنجش از کار نیروی انسانی و پرداختی های مختلف ازجمله پاداش به آنها باشد. به عبارت دیگر، پاداش به کارکنان بایستی در مطابقت با ارزشی که آنها در سازمان ایجاد می کنند، سنجیده شود. (حاجی کریمی و رنگریز، ۱۳۷۹)