مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

آرشیو ماه: دی ۱۳۹۳

مقیاس نیازهای بنیادی روانی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش نیازهای بنیادی روانی در افراد جامعه (خودمختاری، شایستگی، ارتباط)

تعداد سوال: ۲۱
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی

۲- پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

۳- پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه)

۴- پرسشنامه سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود

۵- پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)

۶- پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –۹۰-R)

مقیاس نیازهای بنیادی روانی

نیازهای بنیادی روانشناختی

نیازهای بنیادی روانشناختی و عدم ارضای آنها، می تواند نقش بسزایی در تقاضای جراحی زیبایی بدون علت پزشکی داشته باشد. از آنجا که ارضای نیازها شرایط لازم را برای رشد و بالندگی، انسجام یافتگی و بهزیستی روانشناختی شخص فراهم می‌کنند (رایان و دسی، ۲۰۰۰) و زیربنای گستره وسیعی از رفتارهای ما را تبیین می‌کنند، مفهوم جالب و جذابی در روانشناسی است. همچنین مفهوم نیازها از این نظر جالب است که می تواند مداخلات روانشناختی را طرح ریزی کند (شلدون، الیوت، کیم و کاسر[۲۸]، ۲۰۰۱) و از آنجایی که جراحی زیبایی بینی برای تغییر ظاهر فرد و افزایش خشنودی و اعتماد به نفس انجام می شود، می‌توان آن را پیامد یک الگوی روانشناختی خاص دانست (علمدار ساروی و همکاران، ۱۳۸۳). مفهوم نیاز در این پژوهش شامل سه نیاز بنیادی روانشناختی است که توسط دسی و ریان در قالب نظریه خود تعیین گری مطرح شده است. این سه نیاز بنیادی عبارتند از خودمختاری[۲۹]، شایستگی[۳۰]، و ارتباط[۳۱] (رایان و دسی، ۲۰۰۰). خودمختاری عبارت است از اسناد درونی رفتار که به اراده و اختیار فرد اشاره دارد؛ خود مختاری عبارت است از همان نیاز به آزادی در انتخاب. شایستگی، یعنی احساس اثر بخشی در فعالیت ها که در جهت انسجام بخشی به خود است. ارتباط با دیگران، نیاز به برقراری ارتباط صمیمی و گرم با سایر افراد را می رساند. نیازها به عنوان غذای درونی و روانشناختی شناخته می شوند که برای رشد و دوام روانشناختی و بهزیستی و انسجام ضروری هستند (بامیستر و لری، ۱۹۹۵؛ بالبی، ۱۹۵۸؛ هارلو، ۱۹۵۸؛ رایان، ۱۹۹۳؛ به نقل از زرندی، a1385).

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی خودکارآمدی والدین

تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (۱۹۹۹)

۲- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

۳- پرسشنامه خودکارآمدی جنسی

۴- مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

۵- پرسشنامه خود کارآمدی شرر

۶- پرسشنامه خودکارآمدی کودکان

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

مفهوم خودکارآمدی

خودکارآمدی(Self-efficacy) از نظریه شناخت اجتماعی(Social cognition Theory) آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند. باندورا(۱۹۹۷) اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسانها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده‌ای ایفا می کنند.
بدین ترتیب رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیری انسان متاثر از گرایشهای شناختی، عاطفی و احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می گذارد. انسان تحت تاثیر عوامل روان شناختی است و به‌طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. براساس نظر «باندورا»، افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می شوند، نه محرکهای محیطی آنها را به عمل سوق می دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می کند.
باندورا (۱۹۹۷) مطرح می کند که خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانائیهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارتهای مختلف با توان ترکیب آنها به روشهای مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. “افراد کاملاً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارتهای لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند” (باندورا ۱۹۹۷ ص۷۵).
خودشناسی از طریق پردازش مهارتهای شناختی، انگیزشی و عاطفی که عهده دار انتقال دانش و توانائیها به رفتار ماهرانه هستند، فعال می شود. به‌طور خلاصه، خودکارآمدی به داشتن مهارت یا مهارتها مربوط نمی شود، بلکه داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیتهای مختلف شغلی، اشاره دارد.
باور کارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است. انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارتهای مشابه در موقعیتهای متفاوت به‌صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته است. مهارتها می توانند به آسانی تحت تأثیر خودشکی (Self-doubt) یا خود تردیدی قرار گیرند، درنتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند، از توانائیهای خود استفاده کمتری می کنند (باندورا ۱۹۹۷). به همین دلیل، احساس خودکارآمدی، افراد را قادر می سازد تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع، کارهای فوق العاده ای انجام دهند(وایت ۱۹۸۲). بنابراین، خودکارآمدی درک شده عاملی مهم برای انجام موفقیت آمیز عملکرد و مهارتهای اساسی لازم برای انجام آن است.
عملکرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارتها نیازمند است. اداره کردن موقعیتهای دایم التغییر، مبهم، غیرقابل پیش بینی و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهای چندگانه است. مهارتهای قبلی برای پاسخ به تقاضای گوناگون موقعیتهای مختلف باید غالباً به شیوه های جدید، ساماندهی شوند. بنابراین، مبادلات با محیط تا حدودی تحت تأثیر قضاوتهای فرد در مورد توانائیهای خویش است. بدین معنی که افراد باور داشته باشند که در شرایط خاص، می توانند وظایف را انجام دهند. خودکارآمدی درک شده معیار داشتن مهارتهای شخصی نیست، بلکه بدین معنی است که فرد به این باور رسیده باشد که می تواند در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد، وظایف را به نحو احسن انجام دهد.

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی سازمان ها در ابعاد یادگیری فردی، تیمی و سازمانی

تعداد سوال: ۴۳
تعداد مولفه: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word  ۲۰۰۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده

۲- پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان لاری و همکاران

۳- پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ)

تعریف سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده، (به انگلیسی: learning organization) سازمانی است، که با ایجاد ساختارها و استراتژی‌ها، به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. این سازمان دارای مهارت و توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می‌کند، که منعکس کننده دانش و دیدگاه‌های جدید باشد.[۱]

در تعریف سیستماتیک، یک سازمان یادگیرنده سازمانی است، که با قدرت و به صورت جمعی، یاد می‌گیرد و دائماً خودش را به‌نحوی تغییر می‌دهد، که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی، به نحو بهتری اطلاعات را جمع‌آوری، مدیریت و استفاده کند.

سازمان یادگیرنده گروهی است، که در آن یادگیری، نیاز همیشگی کلیه کارکنان تلقی می‌شود و در آن، ضمن تاکید بر آموختن، چگونه آموختن، جذب و توزیع دانش نو، به خلق، تولید اطلاعات و دانش جدید و مورد نیاز پرداخته می‌شود و تمامی این دانش‌ها در رفتار و عملکرد کارکنان آن سازمان، متجلی می‌گردند.

نظریه پرداز اصلی سازمان یادگیرنده، پیتر سنگه می‌باشد.[۲] سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنگه، سازمانی است، که با استفاده از افراد، ارزش‌ها و سایر خرده‌سیستم‌ها، با تکیه بر درس‌ها و تجربه‌هایی که به دست می‌آورد، به‌طور پیوسته، عملکرد خود را تغییر می‌دهد و آن را بهبود می‌بخشد.

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی جهت گیری هدفی افراد در ورزش در موقعیت های ورزشی به عنوان کسب موفقیت

تعداد سوال: ۱۳
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

جهت گیری هدف چیست؟

جهت گیری هدف، نشـان دهنده روشـی اسـتکـه افـراد، بـرای تعریــف و ارزیــابی شایســتگی خــود بــه کــار مــی برنــد (۱۸). گرایشِ به هدف، نمایـانگر مجموعـه ای از باورهاسـت کـه بـه روشهای مختلفِ نزدیـک شـدن بـه موقعیتهـای پیشـرفت، درگیرشدن در آنها، و پاسخ دادن به آنهـا مـیا نجامـد (۱۳). در زمینه جهتگیری هدفهای پیشرفت، نظریه پردازان اشـاره کرده اند که چند گرایش به هدف وجود دارد؛ اما دو گـرایش به هدفیکه همیشه در نظریههای مختلـف مطـرح مـی شـوند، اهداف تبحری و عملکردی هستند (۱۹). تمایز بـین اهـداف تبحــری و عملکــردی مشــابه تمــایز بــین انگیــزش درونــی و بیرونـی اسـت. هـدف تبحـری، در برخـی از خصوصـیات، بـا انگیزش درونی وجه اشتراک دارد؛ و هدف عملکـردی نیـز از جهاتی شبیه بـه جنبـه های خاصـی از انگیـزش بیرونـی اسـت.

مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش ادراک بیمار از همدلی پزشک

تعداد سوال: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

۲- پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

۳- پرسشنامه آشنایی با ایدز

۴- پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۵- پرسشنامه رضایت دانشجویان پرستاری در برقراری ارتباط با بیماران

۶- مقیاس شدت خستگی (FSS) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)

۷- پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL)

۸- پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری

۹- پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

۱۰- پرسشنامه سوابق پزشکی- ورزشی

مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

تعریف همدلی پزشک با بیمار

همدلی یک توانایی ارتباطی قدرتمند است که به معنای درک تجربیات، دغدغه ها و دیدگاههای فرد دیگر همراه با توانایی نشان آن می باشد. همدلی با بیمار باعث می گردد بیمار از حالت انزوا بودن در بیماریش خارج شود و بر بهبود بیمار تأثیر گذار است

مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (۱۹۹۹) (DSHS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان امیدواری در دانشجویان از ابعاد مختلف  (روابط اجتماعی (دوستی ها، آشنایی های تصادفی) – تحصیلات (مدرسه، کارگاه آموزشی) – روابط رمانتیک – زندگی خانوادگی – کار – اوقات فراغت)

تعداد سوال: ۵۰
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه امید میلر (MHS)

۲- مقیاس سنجش امید با تکیه بر منابع اسلامی

۳- پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

۴- ذمقیاس ناامیدی بک

۵- پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین

مقیاس ابعاد خاص امیدواری سیمپسون (۱۹۹۹) (DSHS)

تعریف امیدواری

امیدواری، حالتی است در انسان که در نتیجه انتظار تحقق امری در نزد فرد برای او پیش می آید و سبب احساس راحتی، رضایت و نیز دلگرمیِ او می شود؛ البته این حالت در صورتی است که اسباب تحقق و زمینه های شکل گیریِ چیزی که امید آن می رود، فراهم آمده یا دست کم بیشتر آن گرد هم آمده باشد. برخی دانشمندان اخلاق می گویند:«هر کس منتظر نتیجه مطلوبی در آینده باشد و گمان به تحقق اسباب آن داشته باشد، هم زمان احساس خرسندی به او دست می دهد که این خرسندی، همان امیدواری است…؛ اما اگر عدم فراهم شدن اسباب از پیش معلوم است، دیگر توقع و انتظار وقوع آن امر، امیدواری نیست، بلکه نوعی غرور و نادانی است».

مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی

تعداد سوال: ۴۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)

تعریف بهزیستی ذهنی

احساس ذهنی بهزیستی عبارت است از رضایت از زندگی هر فرد از کیفیت زندگی خویش،براساس معیارهای انتخاب شده توسط وی (رابینز، به نقل از جوادی ۱۳۸۵). احساس ذهنی بهزیستی  مفهومی کلی و ناشی از نحوه ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. بهزیستی ذهنی دارای دو جزء شناختی و عاطفی است. بعد شناختی بهزیستی عبارتست از: ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی. بعد عاطفه به معنای برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی است)۵, ۶(. عاطفه مثبت نشان میدهد که یک شخص چه میزان احساس فاعلیت و هوشیاری میکند در حالی که عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می دهد .

مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش کیفیت خدمات از ابعاد مختلف: انتظارات مشتریان (فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخ گویی، اطمینان و تضمین، همدلی)، ادراکات مشتریان (فیزیکی، اطمینان، پاسخ گویی، ضمانت و تضمین، همدلی)

تعداد سوال: ۴۴
تعداد بعد: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)

۲- پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی ژیلی و همکاران (۲۰۰۳) (فرم کوتاه)

۳- پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی

۴- پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

۵- پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

۶-پرسشنامه مدل فرو

مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

سروکوال (SERVQUAL) برگرفته از Service Quality یا کیفیت خدمات است. سروکوال یک مقیاس چندعاملی است که برای سنجش ادراک مشتری از کیفیت خدمات یک سازمان خدماتی یا خرده‌فروشی استفاده می‌شود. مقیاس سروکوال از مشهورترین روشهای اندازه‌گیری کیفیت خدمات بوده که توسطپاراسورامان، بری و زیتمل به وجود آوردند. شروع کار آنها مربوط به سال ۱۹۸۳ بود که پروژه اندازه‌گیری کیفیت خدمات، زیر نظر مؤسسه علوم بازاریابی آمریکا به تصویب رسید. تا آن زمان (۱۹۸۵) آنها توانسته بودند یافته‌های خود را در سطح صنایع خدماتی همچون: بانکداری، بیمه، کارت‌های اعتباری، مخابرات راه دور، تعمیر و نگهداری، بروکرهای ایمنی و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای آزمایش کنند. این طیف وسیع از صنایع خدماتی، عمق کار آنها را نشان داده و اعتبار نتایج پیشنهادی آنها را مشخص می‌کند. آنها به منظور انجام این طیف وسیع تحقیق ها، گروه‌های مصاحبه‌ای متعددی را با مشتریان، کارمندان، مدیران و نیروهای خط مقدم صنایع مذکور، انجام دادند که باعث شد مطالعات آنها کاملا عملی باشد و نتایج به دست آمده نیز اکنون جنبه کاملا کاربردی دارد.

رشد ادبیات در زمینه کیفیت خدمات به صورتی مستمر توسعه یافته است و بروزآوری مداوم و یادگیری از یافته‌ها و مشاهدات پیشینیان را فراهم می‌کند. مطالعات پیرامون سنجش کیفیت خدمات با کار گرونروس آغاز شد. گرونروس در سال ۱۹۸۴ مشاهده کرد که ارتباطات دهان به دهان ، تأثیرذاتی بسیاری در مشتریان بالقوه نسبت به فعالیت های بازاریابی سنتی دارد و همچنین مشخص شد نیاز به کیفیت خدمات، مبتنی بر مشاهدات مصرف کنندگان است. (چهل‌مردیان، ۱۳۸۸ : ۶۰) بعدها پاراسورامان و همکارانش در سال ۱۹۸۵ کیفیت خدمات را به عنوان شکاف بین مصرف کننده و فروشنده در سطوح مختلف مدلسازی کردند. نگرش عمیق، موشکافانه و تجربی پاراسورامان و همکارانش منجر به طرح مدل مفهومی سروکوال شده است که کیفیت خدمات را بر مبنای ابعاد پنجگانه شامل، ابعاد و ظواهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، مسئولیت‌پذیری، ضمانت و همدلی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این مدل در سال ۱۹۸۸ توسط پاراسورمان و همکارانش برای سنجش کیفیت‌خدمات توسعه داده شد. مدل سروکوال در موارد زیر که تحت عنوان شکاف از آنها یاد می‌شود و در شکل نیز ترسیم شده قابل استفاده است:

مدل مقیاس سروکوال

شکاف ۱- تفاوت بین ادراکات مدیریت از آنچه مشتریان انتظار دارند و انتظارات واقعی مشتریان.

شکاف ۲- تفاوت بین ادراکات مدیریت و مشخصات کیفیت‌خدمات (استانداردهای کیفیت‌خدمات).

شکاف ۳- تفاوت بین مشخصات کیفیت‌خدمات و ارائه خدمت واقعی؛ آیا استانداردها به طور مداوم رعایت شده‌اند؟

شکاف ۴- تفاوت بین ارائه خدمت و آنچه که در خارج از سازمان مورد نظر است؛ آیا به تعهدات به صورت مداوم عمل شده است؟

شکاف ۵- تفاوت بین آنچه که مشتریان از یک خدمت انتظار دارند و آنچه را که عملا دریافت می‌کنند.

شکاف اصلی در مدل سروکوال شکاف پنجم می‌باشد و عبارت است از: «عدم رضایت مشتری از خدمت دریافت شده از طریق سازمان». (کشته‌گر، ۱۳۸۹ : ۴۱) مطالعات پیشین در زمینه کیفیت خدمات، انتظارات را به عنوان ابزاری مؤثر در ارزیابی کیفیت خدمات معرفی می‌کنند. انتظارات به عنوان امیال و خواسته‌های مشتریان شناسایی شده است. خدمتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده کند و با سطوح انتظارات مشتریان منطبق باشد، انتظارات مشتری نیز با آن چه مشتریان خواهان آنند و آن چه احساس می‌کنند ارایه دهنده خدمات باید به آنها عرضه کند، در ارتباط است. بنابراین، کیفیت را مشتری تعیین می‌کند. کیفیت خدمات نسبت به آن چه که مشتری از خدمات دریافتی خود انتظار دارد، ارزیابی می‌شود.

سروکوال (SERVQUAL) براساس ده محور کیفیت سرویس خدمات محاسبه می‌شود که عبارتند از: اعتبار، پاسخگوئی، شایستگی رقابتی، دسترسی، احترام، ارتباطات، اعتبار، امنیت، مشتری محوری و ملموس بودن.

Service Quality aspects: reliability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding the customer and tangibles

پاراسورمان و همکارنش در مطالعات بعدی عوامل ده‌گانه فوق را به پنج عامل کاهش دادند. این عوامل که اصطلاح RATER سرواژه همین پنج عامل است عبارتند از:

  • Reliability اعتبار
  • Assurance تضمین
  • Tangibles ملموس بودن
  • Empathy همدلی
  • Responsiveness پاسخگوئی

پرسشنامه رفتار اشتراک دانش

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی به اشتراک گذاری دانش در مدارس و دانشگاه ها (نگرش به اشتراک دانش، باورهای هنجاری به اشتراک دانش، باورهای کنترلی، تمایل به اشتراک دانش، رفتار اشتراک دانش)

تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

۲- پرسشنامه مدیریت دانش نوناکو

۳- پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش

۴- پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

۵- پرسشنامه مدیریت دانش

۶- پرسش‌نامه سیستم مدیریت دانش

۷- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

۸- پرسشنامه ادراک افراد از مدیریت ارزش

پرسشنامه رفتار اشتراک دانش

مطابق با تعریف مدیریت دانش ، تسهیم دانش یکی از حوزه های کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است . فرهنگ ما، تعاریف و پیام های متفاوتی را از مفهوم به“ اشتراک گذاشتن“ ارایه می کند. در کودکی بسیاری از والدین، فرزندان خود را تشویق می کنند که اسباب بازی های خود را با همبازی های خود تقسیم کنند. در حالی که در مدرسه، دانش آموزان یاد می گیرند که برگه های امتحانی خود را از چشم های کاوشگر پنهان کنند . در حالی که در مدرسه، شرکت ها و موسسات به کارمندانی پاداش می دهند که اطلاعات را برای خودشان نگه می دارند.“ آدام بیانچی“، یکی از تحلیگران مدیریت دانش می گوید: غالباً ارزش شما برای یک سازمان در آن چیزی است که شما می دانید و دیگران نمی دانند.

از این رو ، یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند می باشد. چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آورده اند در اختیار دیگران قرار دهند در حالی که این دانش یکی از عوامل کلیدی مزیت فردی آنها در سازمان تلقی می شود؟

در برخی از سازمانها، به اشتراک گذاری دانش امری طبیعی است اما در برخی دیگر هنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است حکمفرمایی می کند. بسیاری از سازمانهای روشن فکر، استراتژی هایی را با هدف تغییر این نگرش های منسوخ شده آغاز کرده اند . آنها عوامل انگیزشی متنوعی را به کار گرفته اند تا نشان دهند در زمینه تسهیم دانش در سازمان خود مصمم و جدی هستند . به عنوان مثال برخی از آنها ، برای افرادی که دانش خود را در اختیار دیگران قرار می دهند، برنامه های قدردانی و دادن پاداش را در نظر گرفته اند که از قدردانی در شرکت، درج در خبرنامه تا پرداخت پاداش های مادی قابل توجه را شامل می شود. برخی دیگر از شرکتها، کارمندان خود را بر مبنای این که به چه میزان در فعالیتهای تسهیم دانش مشارکت داشته اند ارزیابی نموده و برای آنها ترفیع و یا مرخصی های فوق العاده در نظر می گیرند.

پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی تاثیر مزایای تجارت الکترونیک (افزایش بهره وری، افزایش فرصت ورود شرکت های کوچک و متوسط، شناخت فرصت های جدید، کاهش هزینه مبادله، کاهش دوره زمانی مبادله)

تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطال مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۲- پرسشنامه کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده

۳- پرسشنامه ارزیابی وب سایت های تجارت الکترونیک

۴- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر مدل‌های تجارت الکترونیک

۵- پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

۶- پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک

۷- پرسشنامه تجارت الکترونیک

۸- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

۹- پرسشنامه موانع صادرات

پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال در ۵ بعد می باشد که هدف آن ارزیابی تاثیر مزایای تجارت الکترونیک (افزایش بهره وری، افزایش فرصت ورود شرکت های کوچک و متوسط، شناخت فرصت های جدید، کاهش هزینه مبادله، کاهش دوره زمانی مبادله) است. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیرارائه گردیده است: ….