مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۳ / آبان

آرشیو ماه: آبان ۱۳۹۳

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده از ابعاد مختلف (رفتارهای اخلاقی عمومی، اخلاق و موفقیت، تحمل رفتارهای غیر اخلاقی، تنبیه برای رفتارهای غیر اخلاقی مرتبط با منافع شخصی)

تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

ارزش های اخلاقی سازمانی چیست؟

رفتار اخلاقی و ارزش های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق کسب و کار می باشد. زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد. این ارزش ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می کند که می تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر بگذارد. به طور ویژه، هنگامی که استانداردها یا ارزش های اخلاقی سازمان به طور گسترده ای میان اعضایش رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می یابد.

پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی اشتیاق به خرید محصول یا برند از ابعاد مختلف (خطر – اهمیت درک شده، احتمال اشتباه در خرید، ارزش نمادین، ارزش لذت بخش بودن، علاقه)

تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۸۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه اشتیاق به محصول توسط Laurent و Kapferer  در سال ۱۹۸۵ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۵ خرده مقیاس خطر- اهمیت درک شده (۳ سوال)، احتمال اشتباه در خرید (۴ سوال)، ارزش نمادین (۳ سوال)، ارزش لذت بخش بودن (۳ سوال) و علاقه (۳ سوال) می باشد که بمنظور ارزیابی اشتیاق به خرید محصول یا برند بکار می رود.

کاپفرر و لارنت (۱۹۸۵)، علاقه مندی به محصول را تحت عنوان علاقه مندی شخصی به محصول، میزان اهمیتی که فرد برای محصول قائل می شود و یا معنای شخصی آن برای فرد تعریف می کنند

پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار مارتینز

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی جابجایی و تحرک نیروی کار در سازمان از ابعاد مختلف (رضایت شغلی، نقش جنسیت، اهمیت خانواده، عدالت در ارتقاء، عدالت در پرداخت، ثبات در استخدام، تضاد کار – خانواده)

تعداد سوالات: ۲۰
تعداد خرده مقیاس: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار مارتینز

تعریف جابجایی نیروی کار

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی در برنامه-های سازمان دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارت ها، توانائی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند انتصاب صحیح از جمله اقداماتی است که در کاربرد مطلوب منابع انسانی نقش موثر و اساسی ایفا می‌کند. جابجایی پرسنل در سازمان یکی از ابزارهای موثر در مدیریت منابع انسانی بوده و معمولاً به شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرد .انتقال و جابجایی یک ابزار صحیح از تخصص، استعداد و علاقه کارکنان است. کناره گیری به دو شکل نمایان می¬شود: روانی (غفلت) و جسمی (خروج). کناره¬گیری روانی فعالیت¬هایی است که فرار فکری را از محیط کار فراهم می¬آورد.

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان اشتیاق به استفاده از رایانه
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قفیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اشتیاق به استفاده از رایانه می باشد. پرسشنامه به صورت استاندارد توسط هاینسن و همکاران طراحی شده است. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:….

برای دریافت فایل اصلی به سایر اطلاعات مربوط به شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع آن، بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: پیشنهاد اساتید دانشگاهی

پرسشنامه شهرت سازمانی فامبران و وان ریل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان اعتبار سازمان به لحاظ شهرت سازمانی

تعداد سوال: ۲۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شهرت سازمانی فامبران و وان ریل

تعریف شهرت سازمانی
در ابتدا واژه‌ی شهرت محدود به برند، هویت شرکتی، تصویر سازمان و دیگر عناصر طراحی بصری بود، اما به تدریج ارتباطات و همه شکل‌های رفتار که با مواجه با محیط بیرونی و بازار مرتبط است را نیز در بر گرفت. بسته به نگرش‌های مختلف، مفهوم شهرت سازمانی به عنوان یک ارزیابی است که ذینفعان مختلف از توانایی شرکت جهت تحقق انتظاراتشان انجام داده‌اند (فامبران و وان ، ۲۰۰۳: ۱۷-۱۳).
تعاریفی که از شهرت سازمانی موجود است بسیار زیاد می‌باشد. شهرت مترادف اعتبار و آوازه است (بروملی ، ۱۹۹۳: ۱). شهرت، تصاویر ادراکی ذینفعان کلیدی، از کارهای گذشته و فعالیت‌های آینده شرکت و همچنین درخواست کلی این ذینفعان از شرکت در مقایسه با شرکت‌های رقیب است (وارتیک ، ۲۰۰۲: ۴۹).
یک سیستم جمعی از اعتقادات ذهنی اعضای یک گروه اجتماعی است (بروملی، ۲۰۰۲: ۵۰-۳۵) و به عنوان نشانگر آنچه که در ذهن جامعه چندگانه درباره رفتارهای گذشته سازمان و ویژگی‌های مرتبط وجود دارد (گرانیگ و هانگ ، ۲۰۰۲: ۲۶) تعریف شده است. مخصوصاً از دیدگاه تجاری، شهرت سازما‌نی به عنوان اعتقادات بازاری‌ها درباره ویژگی استراتژیکی شرکت‌، مشخصه بارز‌ی که به شرکت نسبت می‌دهند، احترامی که جامعه برای شرکت قایل است (فامبران و وان، ۲۰۰۳: ۱۷-۱۳) اعتقادات جمعی که در زمینه سازمانی درباره هویت و برجستگی شرکت وجود دارد (ریندوا و کوثا ، ۲۰۰۱‌، ۵۶) و نمایانی و مطلوبیت رسانه‌ای که توسط شرکت به دست آمده است، تعریف شده است (فامبران و وان، ۲۰۰۳: ۱۷-۱۳).
شهرت سازمانی فصل مشترک ادراک‌های ذینفعان از این که چه قدر پاسخ‌های سازمانی، تقاضاها و انتظارات ذینفعان متعدد را برآورده می‌کند‌، است (فامبران ، ۱۹۹۶: ۷۲). شهرت، ارزیابی بنگاه به وسیله ذینفعانش بر‌اساس احساسات، اعتبار و دانش‌شان است. شهرت‌، اساساً ارزیابی خارجی بنگاه یا هر سازمانی است که به وسیله ذینفعان خارجی انجام می‌شود. شهرت‌، ابعاد مختلفی دارد، شامل ظرفیت ادراکی سازمان برای برآورده کردن انتظارات ذینفعانش، وابستگی عقلایی که یک ذینفع نسبت به سازمان دارد و به طور کلی وجهه اصلی که ذینفعان از سازمان دارند (واداک ، ۲۰۰۰: ۳۲۹).
شهرت شرکت، مجموع ادراک‌ها درباره این است که یک بنگاه در یک شرایط خاص چگونه رفتار خواهد کرد (بر‌اساس آن چه افراد درباره شرکت می‌دانند). شهرت شرکت، به آنچه دوست دارید نیست، بلکه پیش‌بینی رفتار شرکت و احتمال برآورده کردن انتظاراتی است که از آن می‌رود. شهرت بنگاه می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای از شهرت‌ها یا به عنوان فصل مشترک این شهرت‌ها تعریف شود؛ در حالی که تعریف‌کننده‌های شهرت به طور کلی، مربوط به ذینفعان مشخصی هستند. برای مثال مشتریان، کارکنان، جامعه و سرمایه‌گذاران به دنبال شهرت برای محصولا‌ت، خدمات، محیط کار، مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی هستند. اما این گروه ذینفع به ندرت قضاوت‌هایشان را در مورد شهرت، محدود به بخش خاصی می‌کنند‌ و اغلب در خارج از حوزه‌ای که به آنها مربوط است، موضع می‌گیرند (بروملی، ۱۹۹۳: ۵).

شهرت سازمانی عبارت است از ارزیابی کلی افراد ذینفع از شرکت در طول زمان. این ارزیابی از تجربۀ مستقیم افراد ذینفع از شرکت، هرگونه ارتباط یا سمبل‌سازی شرکت که حاوی اطلاعاتی از آن باشد و مقایسه این اطلاعات با عملکرد سایر رقبا، شکل می‌گیرد (نجم‌ روشن و همکارانش،۱۳۹۰: ۸۰).

فامبران و وان ریل شش تعریف متفاوت را معرفی کرده‌اند. این شش نگرش از فامبران و وان ریل و اظهاراتشان در مورد شهرت به شرح زیر خلاصه شده است:
۱) نگرش اقتصادی:
• تئوری بازی: شهرت یک بازیگر، درکی است که دیگران از ارزش‌های بازیگر دارند.
• تئوری علامت‌دهی: مدیران می‌توانند از شهرت سازما‌نی استفاده استراتژ‌یک کرده و جذابیت‌هایشان را به مشتریانشان نشان دهند.
• بازار نیروی انسانی و سرمایه: شرکت‌ها شهرت نمایندگانشان در مورد درستی و اعتبار شرکت را به سرمایه‌گذاران، قانونگذاران و دیگر جوامع کرایه می‌دهند.
۲) نگرش استراتژیک: استراتژ‌ی‌ها توجه را به سمت مزایای رقابتی کسب شهرت مطلوب جلب می‌کنند.
۳) نگرش بازاریابی: شهرت اغلب به عنوان تصویری از نام تجار‌ی نامگذار‌ی می‌شود‌. تمرکز و سرمایه‌گذاری بر نام تجاری نیازمند خلق یک نام تجاری آشناست که منحصر به فرد بودن، قوی بودن و مطلوبیت را در خود داشته باشد.
۴) نگرش سازمانی: شهرت سازمانی ریشه در احساس و تجربه کارکنان دارد؛ یعنی هویت و فرهنگ سازمان شیوه‌های تجاری یک شرکت را به خوبی انواع ارتباطا‌تی که مد‌یران با ذ‌ینفعان کلیدی ایجاد می‌کنند، شکل می‌دهد.
۵) دیدگاه جامعه‌شناسی: رتبه‌بندی شهرت، ساختارها‌ی اجتماعی هستند که از طریق روابطی که یک شرکت با ذ‌ینفعان در یک محیط نهادی اشتراکی دارد، به وجود می‌آید.
۶) نگرش حسابداری: دارایی‌های ناملموس‌، شهرت زیادتری را در جامعه به وجود می‌آورد؛ شهرت به عنوان دارایی ناملموس بایستی در استانداردها‌ی گزارشگر‌ی ما‌لی گنجانده شود‌ (فامبران و وان، ۲۰۰۳: ۱۷-۱۳).