مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۳ / شهریور

آرشیو ماه: شهریور ۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی خوشرنگ و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی (هزینه و اثربخشی آموزشی، عوامل ذهنی- عاطفی و ارتباطی استاد- دانشجو، عوامل مرتبط با تدریس-یادگیری)

تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی خوشرنگ و همکاران (۱۳۹۳)

تعریف یادگیری الکترونیک

با ورود رایـانه به زندگی انسانها و به موازات آن گستـرش شبکه اینتـرنت، بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است که هر روزه تاثیرات این دگرگونیها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان میگردد. این جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری نامیده میشود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورده است.شبکههای عظیم اطالع رسانی، فروشگاهها و بنگاههای بزرگ اقتصادی، موتورهای پرقدرت جستجوی اطالعات، موسسات و انجمنهای مجازی و… به جرات میتوان گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای آن یادگیری الکترونیکی (E-learning) میباشد. عصرکنونی را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست، عصری که بشر در آن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطالعــات و برقراری ارتباط برای کسب اطالعات مورد نیازمی داند. امروزه با در اختیار داشتن فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیش از پیش میسرگردیده است. افراد در هرکجا که باشند میتوانند آخرین اطالعات مورد نیاز خود را در هر زمینهای دریافت کنند.  بهطور کلی منظور از E-Learning یا یادگیری الکترونیکی بهره گیری از سیستمهای آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، سی دیهای Multimedia، نشریههای الکترونیکی و خبرنامه های مجازی و نظیر اینهاست که هدف آن کاستن از میزان ترددها، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنین یادگیری بهتر، سریع ترو آسانتر است. یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده میسازد. یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست. یادگیری، تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد می شود که ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتی غیرقابل مشاهده باشد

مقیاس اسلامی تکبر –تواضع

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش صفات اخلاقی تکبر و تواضع براساس منابع اسلامی از ابعاد مختلف (عدم پذیرش/پذیرش دیگران، هیجان و معرفت دینی، احساس حقارت/عزت نفس، نیاز به تایدد اجتماعی/خودپسندگی)

تعداد سوال:‌۲۳
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع:‌ دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس اسلامی تکبر –تواضع

تعریف تکبر و تواضع

تعریف «تکبر» در علم اخلاق، برتر دانستن خود از دیگران و خوار دیدن و تحقیر آنان است. تهانوی کبـر را جهـل انسـان بـه خود و قرار دادن خود در جایگاهی بالاتر از جایگاه واقعیاش میداند (جمعی از نویسندگان، ۱۴۱۸ق، ۵۹۳۱). اساس تکبر این است که انسان از اینکه خود را برتر از دیگری ببیند، احساس آرامش کند. ص شود. دیگر اینکه، برای بنابراین، تکبر از سه عنصر تشکیل میشود: نخست اینکه، برای خود مقامی قایل شود و در مرحله سوم، مقام خود را برتر از آنها ببیند و احسـاس خوشـحالی و دیگری نیز مقامی قایل  آرامش کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۵).

ریشه تواضع «وَضع» است. در اصل بهمعناى فرونهادن است و به معنای خویش را کوچک نشان دادن، خود را خوار کردن، فروتنی کردن، وضیع شـدن، نرمگردنـی و خـواری نمـودن، خـود را فرونهـادن، فروتنـی، نرمـی، نرمیکردن، افتادگی، شکسته نفسی، خضوع، فرمانبرداری، تخاشع  و …. آمده است و ضد آن، رفع و بلندى است و در مقابل، «تکبر» به معنای خود را بزرگ دانستن است (مهیار، ۱۳۷۵، ص ۷۱).

مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان استرس ضربه ثانوی از ابعاد مختلف (مزاحمت، اجتناب، برانگیختگی)

تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و هدف آن ار ارزیابی میزان استرس ضربه ثانوی از ابعاد مختلف (مزاحمت، اجتناب، برانگیختگی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: …..

برای دانلود این پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات (شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و ….) بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: بهترین سایت دانلود پرسشنامه های استاندارد به همراه روایی و پایایی

مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سیگاری،‌ محیط بدون دود و سالم، دیدگاه و محدودیت نسبت به قوانین سیگار کشیدن)

تعداد سوال: ۱۷
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر:‌ دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰)

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سیگاری، محیط بدون دود و سالم، محدودیت و قوانین سیگار کشیدن) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: …..

برای دانلود این پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات (شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و ….) بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: بهترین سایت دانلود پرسشنامه های استاندارد به همراه روایی و پایایی

مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان کمرویی افراد از ابعاد مختلف (کمبود قاطعیت و نداشتن اعتماد به نفس، پریشانی و دوری گزینی اجتماعی، گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا)

تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS)

کم رویی چیست؟

کم رویی یک توجه غیر عادی همراه با ترس به خویشتن است که در یک موقعیت اجتماعی ظاهر می شود و در نتیجه آن، فرد دچارنوعی اختلال در رفتار و عضلات بدنی شده و شرایط عاطفی و شناختی اش متاثر می گردد. یعنی زمینه بروز رفتارهای خام و ناسنجیده و عکس العمل های نامناسب در وی فراهم می شود. به دیگر سخن پدیده کم رویی به وجود مشکل در برخوردهای اجتماعی و رفتارها و احساس های آزار دهنده شخصی مربوط می شود که همواره به صورت یک ناتوانی یا معلولیت اجتماعی ظاهر می گردد. به کلام ساده کم رویی یعنی: «خود توجهی » فوق العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کم رویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.

بنابراین فرد کم رو، از یک طرف نگران رو به رو شدن با افراد جدید است و از سوی دیگر از وارد شدن به اماکن جدید و کسب کار و تجارت تازه هراس دارد که مجموعه این حالات احساس عجز در عین توانمندی را در وی به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشت که احساس کم رویی افراد، همیشه در برابر انسان ها متبلور می شود و نه حیوانات، اشیا و موقعیت های طبیعی و جغرافیایی.

پرسشنامه ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران (NRS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی احساسات افراد نسبت به طبیعت از ابعاد مختلف (احساس خود در ارتباط با طبیعت، تجربه ی فیزیکی با طبیعت، دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت)

تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران (NRS)

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه ارتباط با طبیعت توسط نیسیبیت طراحی و استاندارد سازی گردیده است. این پرسشنامه استاندارد بوده و هدف آن ارزیابی احساسات افراد نسبت به طبیعت از ابعاد مختلف (احساس خود در ارتباط با طبیعت، تجربه ی فیزیکی با طبیعت، دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت) می باشد. طیفنمره گذاری آن از نوع لیکرت بوده که در جدول زیر، امتیازات مربوطبه هر گزینه ارائه گردیده است: ….

برای دانلود و دریافت پرسشنامه و سایر اطلاعات مربوط به روایی و پایایی، شیوه نمره گذاری و منبع …. برروی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

قبل از خرید می توانید راهنمای خرید (که در پایین سایت ارائه گردیده است) را مطالعه فرمائید.

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی از بهترین دانشگاه های کشور

مقیاس فقدان لذتجویی Snaith–Hamilton

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی فقدان لذتجویی از ابعاد مختلف (تعاملات اجتماعی، تجربیات حسی، تفریح/ سرگرمی، آشامیدن و خوراک)

تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس:‌۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس فقدان لذتجویی Snaith–Hamilton

تعریف لذت جویی

مسأله سعادت جدای از لذّت نیست حقیقت سعادت، بازگشتش به این است که انسان لذّت دائمی و فراگیر داشته باشد، خوشبختی و سعادت چیزی جز این نیست که انسان بتواند لذّت دائمی و پایدار و همه جانبه ببرد، و این که لذّت و سعادت را با هم ذکر می‏کنیم به خاطر همین است.
یکی از گرایشهای فطری انسان گرایش به لذّت و خوشی و راحتی است که با فرار از درد و رنج و ناراحتی، همراه است. معنای فطری بودن این گرایش آن است که ساختمان روح انسان طوری است که نمی‏تواند از لذّت صرف نظر کند و یا این که طالب رنج و مشقت و سختی باشد و از این روی خود به خود جزو قلمرو اخلاق نیست؛ یعنی نمی‏توان کسی را مذمت کرد که چرا طالب لذّت و خوشی است یا کسی را مدح کرد برای این که طالب لذّت است یا از درد و رنج می‏گریزد. مسأله سعادت جدای از لذّت نیست حقیقت سعادت، بازگشتش به این است که انسان لذّت دائمی و فراگیر داشته باشد، خوشبختی و سعادت چیزی جز این نیست که انسان بتواند لذّت دائمی و پایدار و همه جانبه ببرد، و این که لذّت و سعادت را با هم ذکر می‏کنیم به خاطر همین است.

پرسشنامه توانایی فردی در جمعیت کاری ایران (نسخه فارسی CIS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری ابعاد گوناگون خستگی (خستگی ذهنی، کاهش تمرکز، کاهش انگیزه، کاهش فعالیت)

تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه توانایی فردی در جمعیت کاری ایران (نسخه فارسی CIS)

تعریف خستگی

خستگی (Fatigue) نوعی احساس نداشتن نیرو است که باید از ضعف عضلانی (weakness) تفکیک شود. خستگی برخلاف ضعف عضلانی معمولاً با استراحت رفع می‌شود.

خستگی می‌تواند خستگی جسمی (Physical fatigue) ناشی از نبودن توان عضلانی یا خستگی ذهنی (Mental fatigue) ناشی از فعالیت فکری طولانی باشد. خستگی واژه‌ای عام تر از خواب آلودگی است.

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان خودکارآمدی معلمان از ابعاد مختلف (درگیر کردن فراگیران، روش های تدریس، مدیریت کلاس)

تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

تعریف خودکارآمدی

مفهوم خودکارآمدی تاریخچه نسبتاً کوتاهی داردکه با فعالیتهای بندورا ( ۱۹۷۷ ) آغاز می­گردد. وی در نوشته­ای تحت عنوان« به سوی یکپارچه­کردن تئوری­های تغییرات رفتار» به این موضوع اشاره کرد. (پاجریس[۱] ، ۱۹۹۶ ، بندورا ،۱۹۸۶ )، خودکارآمدی یعنی قضاوتهای افراد در مورد توانایی­های خود بندورا ۱۹۸۶) که این باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان روی تلاش و پشتکار آنها اثر میگذارد.

به عبارتی خودکارآمدی عبارتست از باور فرد، در این خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر ( میلن ، شیرن ، اوریل ، ۲۰۰۰ ص ۱۰۱ )[۲] خودکارآمدی با توجه به احساس تفکر و عمل انسانها متفاوت است. (بندورا ۱۹۹۷ ). خودکارآمدی عموما در حوزه اختصاصی[۳] در نظرگرفته می­شود ، بدین معنا فرد می­تواند خود باوری نسبتاً محکمی در حیطه­ها و دامنه­های مختلف یا موقعیت­های عملکردی خاصی داشته باشد. اما برخی از محققین یک مفهوم عمومی از خودکارآمدی متصور شده­اند. این مفهوم به اعتماد کلی فرد به توانایی گذر از دامنه وسیعی از خواست­ها یا موقعیت­های جدید برمی­گردد. خودکارآمدی عمومی بر پایه و اساس روشن شدن لیاقت و قابلیت فرد، برای کنارآمدن موثر با بسیاری از موقعیت­های تنش­زا می­باشد. (شوارزوشولز ، ۲۰۰۰ )[۴] .

به اعتقاد بندورا (۲۰۰۱ ) خودکارآمدی مفهومی است که بواسطه آن تجربیات ، توانایی و تفکر افراد در یک مسیر ادغام می­شود. خودکارآمدی و سایر نگرش­های انتظاری بطور مشترک دارای این واقعیت هستند که تمامی آنها، باورهایی در خصوص درک توانایی فردی است ، اما تفاوت آنها با خودکارآمدی در آن است که خودکارآمدی ادراک قابلیتهای فردی به منظور دستیابی به عملکردها و نتایج موقعیت دیگر از پیش تعیین شده می­باشد ، بنابراین خودکارآمدی از بابت باورهای انتظاری متفاوت است. ( پاجریس ، ۱۹۹۶).

 پولر و همکاران ( ۲۰۰۲ ) بیان می­کنند که خودکارآمدی یا ادراک خودکارآمدی در برگیرنده احساس خوشاینده فرد در انجام تکالیف است که بطور فراگیری با انگیزش و انجام موفقیت­آمیز تکالیف در تمامی انسانها مرتبط است.

خودکارآمدی یک توانایی است که در آن خود مهارتهای رفتاری ، عاطفی ، اجتماعی ، و شناختی باید سازماندهی شده و برای اهداف بی شمار بطور موثر هماهنگ شوند بین داشتن زیر مهارتها و توانایی ترکیب آنها برای انجام عملی در شرایط دشوار تفاوت آشکار ، وجود دارد. دوم حتی با وجودی که کاملاً می­دانند چه کارکنند و مهارتهای لازم برای انجام آن کار را دارند ، به نحو احسن در انجام کارها موفق می­شوند. کارآمدی شخص، جریانهای عاطفی، هیجانی و شناختی که انتقال دانش و تواناییها را با عمل ماهرانه تحت نفوذ دارند را فعال می­سازد.

پرسشنامه نگرش به رایانه در دبیران (CAS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی نگرش به رایانه در دبیران از ابعاد مختلف (خرده مقیاس اضطراب نسبت به رایانه، خرده مقیاس اطمینان نسبت به رایانه، خرده مقیاس علاقه مندی نسبت به رایانه)

تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نگرش به رایانه در دبیران (CAS)

تعریف نگرش به رایانه

برخی از صاحبنظران، دوره حاضر را عصر رایانه می دانند. متناسب با نفوذ رایانه در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، هر یک از افراد جامعه از تجربۀ عملی کوتاهی با رایانه برخوردارند، محاسبات عملیاتهای بانکی و دیگر سازوکارهای رایانهای، معرف تجربۀ عملی مذکور تلقی میشوند. بنابراین، افراد متناسب با تجارب خود دارای واکنشهای مثبت و منفی نسبت به رایانهاند و محققان، موضوعات مذکور را در قالب نگرشهای افراد نسبت به رایانه مورد سنجش قرار میدهند، بخشی از زمینه های پژوهشی محققان توجه به اندازه گیری، ارزیابی، تحلیل و شناخت چنین واکنشها و نگرشهایی است. امروزه رایانه به یک ابزار کمک آموزشی در همۀ سطوح آموزش تبدیل شده است؛ بنابراین، فهمیدن اینکه چگونه عوامل مختلف در تعامل با محیط و ویژگیهای کاربر قرار دارند حائز اهمیت است، این امر تا حد زیادی به وسیلۀ نگرش نسبت به رایانه تحت تأثیر قرار می گیرد (تئو، ۲۰۰۶).