۰۹ مرداد

۰ Comments

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران (PSS-4)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 402 ·

index11
هدف: سنجش درجه ای که موقعیت های موجود در زندگی فرد، تنش زا ارزیابی می شود
تعداد سوال: ۴
تعداد عامل: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران برومز-۳۲

 

۰۵ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ و همکاران (MCDAS)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 883 ·

index11
هدف: سنجش ترس و اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی
تعداد سوال: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)

۲- مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ و همکاران (MASC)

۳- مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

۴- مقیاس ترس از حرکت تمپا (TSK)

۵- پرسشنامه عوامل استرس زای دوره سالمندی

۶- پرسشنامه ترس از تاریکی

۷- پرسشنامه علل ترس از زایمان

۸- پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

۹- پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) (فرم کوتاه)

۱۰- پرسشنامه ترس از ازدواج

۱۱- جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)

۱۲- پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)

۱۳- مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)

۱۴- پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

۱۵- پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

۱۶- پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

۱۷- مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)

۱۸-پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)

۱۹- جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)

۲۰-  پرسشنامه نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت

۲۱- پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای و همکاران

 

۰۵ مرداد

۰ Comments

آزمون مشاهده مستقیم مهارت های عملی (DOPS) در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 860 ·

index11
هدف: ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی
تعداد سوال: ۳۶
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۵ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران (Q-LES-Q-SF) – فرم کوتاه

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 863 ·

index11
هدف: سنجش میزان رضایت و لذت از زندگی در ابعاد مختلف عملکرد روزمره در طول هفته گذشته
تعداد سوال: ۱۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

۲- پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

۳- پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)

۴- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

 

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۱ مرداد

۰ Comments

پرسشنامه جهت گیری زندگی مبسوط چانگ و همکاران (ELOT-P)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 44 ·

index11
هدف: ارزیابی خوش بینی و بدبینی دو بعدی در افراد مختلف
تعداد سوال: ۱۳
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۱ مرداد

۰ Comments

مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویل

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 44 ·

index11
هدف: ارزیابی میزان اضطراب رایانه دانش آموزان از ابعاد مختلف (عامل اضطراب یادگیری تعاملی رایانه، عامل اضطراب یادگیری مشاهده ای رایانه و عامل اضطراب استفاده از ابزار فن آوری)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

۲- پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

 

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۳۱ تیر

۰ Comments

پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 44 ·

index11
هدف: سنجش میزان اعتماد عمومی به سازمان های دولتی
تعداد سوال: ۱۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته + منبع مقاله بیس
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۳۰ تیر

۰ Comments

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 44 ·

index11
هدف: بررسی رضایتمندی آزمون گران در سه حیطه قابلیت اجرایی آزمون، رضایتمندی از اجرای آن و تأثیرات آموزشی آزمون
تعداد سوال: ۱۱
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , ,

۳۰ تیر

۰ Comments

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 44 ·

index11
هدف: ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابعاد مختلف (فردی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی)
تعداد سوال: ۳۷
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه نقش چابکی فرایند کسب وکار بر قابلیت های IT و عملکرد های سازمانی

 

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۷ تیر

۰ Comments

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد!

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 45 ·

Fetr-Max

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد

باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

عید سعید فطر بر مسلمانان عزیز مبارک باد

به ترم آخر امتیاز دهید: