۱۴ مهر

۰ Comments

پرسشنامه بورس

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 51 ·

index11
هدف: ارزیابی بورس در شرکت های پذیرفته شده در بورس کالا
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

۰۸ مهر

۰ Comments

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 56 ·

index11
هدف: بررسی میزان مشغولیت تحصیلی از ابعاد مختلف (مشغولیت شناختی، مشغولیت هیجانی و مشغولیت رفتاری)
تعداد سوال: ۱۰۲
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ مهر

۰ Comments

پرسشنامه یوزرلن (پرسشنامه بررسی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (۲۰۱۰))

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 58 ·

index11
هدف: ارزیابی قابلیت استفاده سیستم ها ی آموز ش الکترونیکی از ابعاد مختلف (جلوگیری از خطا، قابلیت مشاهده، انعطاف پذیری، مدیریت دوره، تعامل، بازخورد و کمک، دسترس پذیری، ثبات و کارکردی بودن، راهبردهای سنجش، قابلیت حافظه ای، تمامی تداشتن، زیبایی ظاهری و کاهش دوباره کاری)
تعداد سوال: ۳۶
تعداد بعد: ۱۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع:‌ دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: غیره, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ مهر

۰ Comments

مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 58 ·

index11
هدف: ارزیابی نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۵ مهر

۰ Comments

مقیاس تمایل به عضلانی بودن مک ریری و ساس (DMS)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 58 ·

index11
هدف: سنجش نگرش ها و رفتارهای مربوط به عضلانی بودن در افراد از ابعاد مختلف (نگرش به تصویر تن عضلانی، رفتارهای مربوط به عضلانی بودن، مصرف دارو برای پرورش عضلات)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
اعتبار و روایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۲ مهر

۰ Comments

مقیاس انتظار از ازدواج (MES)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 59 ·

index11
هدف: ارزیابی  انتظارات افراد از ازدواج از ابعاد مختلف (انتظار واقع گرایانه، انتظار ایده آل گرایانه، انتظار بدبینانه)
تعداد سوال: ۴۰
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۶ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی خوشرنگ و همکاران (۱۳۹۳)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 63 ·

index11
هدف: بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی (هزینه و اثربخشی آموزشی، عوامل ذهنی- عاطفی و ارتباطی استاد- دانشجو، عوامل مرتبط با تدریس-یادگیری)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۶ شهریور

۰ Comments

مقیاس اسلامی تکبر –تواضع

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 63 ·

index11
هدف: سنجش صفات اخلاقی تکبر و تواضع براساس منابع اسلامی از ابعاد مختلف (عدم پذیرش/پذیرش دیگران، هیجان و معرفت دینی، احساس حقارت/عزت نفس، نیاز به تایدد اجتماعی/خودپسندگی)
تعداد سوال:‌۲۳
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع:‌ دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

۲۵ شهریور

۰ Comments

مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 63 ·

index11
هدف: ارزیابی میزان استرس ضربه ثانوی از ابعاد مختلف (مزاحمت، اجتناب، برانگیختگی)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۵ شهریور

۰ Comments

مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 63 ·

index11
هدف: ارزیابی نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سیگاری،‌ محیط بدون دود و سالم، دیدگاه و محدودیت نسبت به قوانین سیگار کشیدن)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر:‌ دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: