۱۹ آبان

۰ Comments

پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 48 ·

index11
هدف: سنجش ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده از ابعاد مختلف (رفتارهای اخلاقی عمومی، اخلاق و موفقیت، تحمل رفتارهای غیر اخلاقی، تنبیه برای رفتارهای غیر اخلاقی مرتبط با منافع شخصی)
تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

۱۷ آبان

۰ Comments

پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 48 ·

index11
هدف: ارزیابی اشتیاق به خرید محصول یا برند از ابعاد مختلف (خطر – اهمیت درک شده، احتمال اشتباه در خرید، ارزش نمادین، ارزش لذت بخش بودن، علاقه)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۷ آبان

۰ Comments

پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار مارتینز

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 48 ·

index11
هدف: ارزیابی جابجایی و تحرک نیروی کار در سازمان از ابعاد مختلف (رضایت شغلی، نقش جنسیت، اهمیت خانواده، عدالت در ارتقاء، عدالت در پرداخت، ثبات در استخدام، تضاد کار – خانواده)
تعداد سوالات: ۲۰
تعداد خرده مقیاس: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

۱۳ آبان

۰ Comments

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 48 ·

index11
هدف: سنجش میزان اشتیاق به استفاده از رایانه
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قفیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۳ آبان

۰ Comments

پرسشنامه شهرت سازمانی فامبران و وان ریل

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 48 ·

index11
هدف: بررسی میزان اعتبار سازمان به لحاظ شهرت سازمانی
تعداد سوال: ۲۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

۱۴ مهر

۰ Comments

پرسشنامه بورس

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 62 ·

index11
هدف: ارزیابی بورس در شرکت های پذیرفته شده در بورس کالا
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

۰۸ مهر

۰ Comments

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 67 ·

index11
هدف: بررسی میزان مشغولیت تحصیلی از ابعاد مختلف (مشغولیت شناختی، مشغولیت هیجانی و مشغولیت رفتاری)
تعداد سوال: ۱۰۲
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ مهر

۰ Comments

پرسشنامه یوزرلن (پرسشنامه بررسی قابلیت استفاده سیستم های آموزش الکترونیکی اوزتکین و همکاران (۲۰۱۰))

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 68 ·

index11
هدف: ارزیابی قابلیت استفاده سیستم ها ی آموز ش الکترونیکی از ابعاد مختلف (جلوگیری از خطا، قابلیت مشاهده، انعطاف پذیری، مدیریت دوره، تعامل، بازخورد و کمک، دسترس پذیری، ثبات و کارکردی بودن، راهبردهای سنجش، قابلیت حافظه ای، تمامی تداشتن، زیبایی ظاهری و کاهش دوباره کاری)
تعداد سوال: ۳۶
تعداد بعد: ۱۲
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع:‌ دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: غیره, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۶ مهر

۰ Comments

مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 68 ·

index11
هدف: ارزیابی نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۵ مهر

۰ Comments

مقیاس تمایل به عضلانی بودن مک ریری و ساس (DMS)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 69 ·

index11
هدف: سنجش نگرش ها و رفتارهای مربوط به عضلانی بودن در افراد از ابعاد مختلف (نگرش به تصویر تن عضلانی، رفتارهای مربوط به عضلانی بودن، مصرف دارو برای پرورش عضلات)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
اعتبار و روایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: تربیت بدنی, روانشناسی, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: