پرسشنامه موانع بر فعالیتهای مؤثر کارآفرینی زنان

index11

هدف: ارزیابی موانع بر فعالیتهای مؤثر کارآفرینی زنان (موانع خانوادگی، موانع علمی – تحصیلی، موانع پرورشی، موانع شخصیتی، موانع مالی، موانع فرهنگی- اجتماعی، موانع قانونی)
تعداد سوال: ۴۱
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی

۲- پرسشنامه کارآفرینی

۳- پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی

پرسشنامه موانع بر فعالیتهای مؤثر کارآفرینی زنان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

هدف: ارزیابی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (موانع زیرساختی- فنی، موانع فردی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی- آموزشی)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: پرسشنامه و ابزارهای پژوهشی استاندارد درتمامی رشته ها

پرسشنامه موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

index11

هدف: ارزیابی موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (موانع اجتماعی، موانع شخصی، موانع خانوادگی، موانع امکاناتی و اقتصادی، موانع فرهنگی)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

۲- پرسشنامه انگیزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

۳- پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگهای برتر

۴- پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (۲۰۰۸)

۵- پرسشنامه ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی گومز و همکاران (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران

ترم آخر: پرسشنامه و ابزارهای پژوهشی استاندارد درتمامی رشته ها

پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

index11

هدف: ارزیابی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری (مدیریت دانش، بازارگرایی، نوآوری، عملکرد سازمانی)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مرجع دانشجویان ایران

پرسشنامه نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

index11

هدف: بررسی توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی (اصول منابع انسانی، مشارکت کارکنان، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ظرفیت تاب آوری سازمانی، نتایج عملکرد مطلوب)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: سایت پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه توسعه ظرفیت تاب آوری سازمانی از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فکری – عملی)

index11

هدف: ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ترتیب، اجبارهای وارسی، افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران، افکار وسواسی خشونت، تکانه های وسواسی آسیب به خود و دیگران، تکانه های وسواس دزدی)
تعداد سوال: ۳۹
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS)

۲- پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل (۲۰۰۵)

پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فکری – عملی)

پرسشنامه موانع ارتباط موثر دانشگاه و صنعت

index11

هدف: ارزیابی موانع ارتباط موثر دانشگاه و صنعت (موانع قانونی، موانع فرهنگی،  عدم کارایی دوره کارآموزی، عدم تناسب رشته های دانشگاهی با صنایع، تقاضا محور نبودن پروژه های دانشگاهی)
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مرجع طراحی پرسشنامه

پرسشنامه موانع ارتباط موثر دانشگاه و صنعت

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه موانع خصوصی سازی ورزش

index11

هدف: ارزیابی موانع خصوصی سازی ورزش (موانع مدیریتی خصوصی سازی ورزش، موانع اجتماعی – فرهنگی خصوصی سازی ورزش،  موانع سیاسی – حقوقی خصوصی سازی ورزش، موانع اقتصادی خصوصی سازی ورزش)
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الات دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مرجع طراحی پرسشنامه

پرسشنامه موانع خصوصی سازی ورزش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات

index11

هدف: ارزیابی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات (مشکلات و موانع مربوط به زیرساختارهای فنی و سخت افزاری، مشکلات مربوط به زیرساختارهای مالی و نرم افزاری، مشکلات گمرکی، بازرگانی و مالیاتی، مشکلات حقوقی، قانونی و امنیتی، مشکلات اینترنت، اقتصاد و بانکداری الکترونیکی در ایران، مشکلات مربوط به زیرساختارهای انسانی، آموزشی، فرهنگی و رفتاری در ایران، مشکلات مربوط به سیستم های اطلاعاتی )

تعداد سوال: ۱۲
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الات دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۲- پرسشنامه کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده

۳- پرسشنامه ارزیابی وب سایت های تجارت الکترونیک

۴- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر مدل‌های تجارت الکترونیک

۵- پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

۶- پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک

۷- پرسشنامه تجارت الکترونیک

۸- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

۹- پرسشنامه موانع صادرات

۱۰- پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

ترم آخر: مرجع طراحی پرسشنامه

پرسشنامه موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه عوامل مؤثر در توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان

هدف: ارزیابی عوامل موثر در توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان (عوامل مالی و امکاناتی، عوامل انسانی و تخصصی، عوامل ساختاری و مدیریتی، عوامل فرهنگی و اجتماعی)
تعداد سوال: ۱۲
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الات دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: مرجع طراحی پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر در توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.