۰۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه تاثیر دینداری بر اعتماد اجتماعی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 55 ·

index11
هدف: بررسی میزان تاثیر دینداری بر ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی (اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی، اعتماد به محیط)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۰۸ آذر

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 128 ·

index11
هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (تجربه استفاده از اینترنت، نگرش دانشجویان نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت اقتصادی دانشجو، وضعیت اجتماعی دانشجو، رشته تحصیلی)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۰۱ آذر

۰ Comments

پرسشنامه پلیس گردشگری و ایجاد امنیت توریست در مقصد گردشگر

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 44 ·

index11
هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری امنیت در جهت یابی و پیشرفت صنعت گردشگری
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۰۱ آذر

۰ Comments

پرسشنامه متوسط سن شروع قاعدگی و عوامل موثر برآن در دختران

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 44 ·

index11
هدف: تعیین متوسط سن شروع قاعدگی و عوامل موثر برآن در دختران (خانه دار بودن یا نبودن مادر، وضعیت اقتصادی – اجتمـاعی، وضعیت بهداشتی، وضعیت فعالیت بدنی، وضعیت روحی – روانی)
تعداد سوال:۲۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, تربیت بدنی, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۰ آبان

۰ Comments

پرسشنامه رابطه برنامه های سیاسی تلویزیون با تفکرات انتقادی دانشجویان

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 51 ·

index11
هدف: بررسی رابطه برنامه های سیاسی تلویزیون با تفکرات انتقادی دانشجویان (توانایی اظهار نظر، آگاهی دانشجویان از دیدگاه های سیاسی، انتقاد دانشجویان از دیدگاه های سیاسی، توانایی دانشجویان در نقد مسائل سیاسی داخلی، توانایی دانشجویان در تحلیل و نقد مسائل سیاسی بین المللی)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۶۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۱۰ آبان

۲ Comments

پرسشنامه رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 56 ·

index11
هدف: بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان (فناوری اطلاعات، مسئولیت تصمیم گیری، تنوع شغلی، خودکنترلی، توسعه حرفه ای کارکنان)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۶۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی زنان

۲- پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی

۳- پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

۴- پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

۵- پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۶- پرسشنامه نقش چابکی فرایند کسب وکار بر قابلیت های IT و عملکرد های سازمانی

۰۸ آبان

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر زمان انتظار بیماران در فرآیند خدمات ارتوپدی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 56 ·

index11
هدف: ارزیابی عوامل موثر بر زمان انتظار بیماران در فرآیند خدمات ارتوپدی (تصحیح نواقص، انتظار، حمل و نقل اضافی، مراحل و فرآیندهای اضافی، انباشتگی، جا به جایی، تولید مازاد)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

 

۱- پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

۲- پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان

۳- مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان میلامد و لوملی (HFRS)

۴- پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

۵- پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی

۶- پرسشنامه رضایت بیماران بستری

۰۸ آبان

۰ Comments

پرسشنامه عوامل مؤثر بر کاهش ضایعات در خط تولید

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 57 ·

index11
هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر کاهش ضایعات در خط تولید (کارکنان، شرایط فیزیکی محیط، اندازه گیری، برنامه ریزی، فرآیندها و روشها، تکنولوژی و تجهیزات)
تعداد سوال: ۲۲
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۰۸ آبان

۰ Comments

پرسشنامه عوامل موثر بر بحران رفتاری دانشجویان

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 57 ·

index11
هدف: ارزیابی عوامل موثر بر بحران رفتاری دانشجویان (عوامل سیاسی، ساختار دانشگاه محل تحصیل، عوامل اجتماعی، هزینه و اشتغال، هدف و برنامه زندگی، عوامل آموزشی، عوامل فرهنگی، نیازهای رشد و توسعه فردی، نیازهای فیزیولوژیک، تعارض نقش ها، شرایط محل تحصیل)
تعداد سوال: ۳۴
تعداد بعد: ۱۱
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

۰۷ آبان

۰ Comments

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 57 ·

index11
هدف: ارزیابی میزان اهمال کاری در افراد
تعداد سوال:۱۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

۲- پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل شغلی

به ترم آخر امتیاز دهید: