۲۶ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی خوشرنگ و همکاران (۱۳۹۳)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 176 ·

index11
هدف: بررسی تهدیدها و فرصت های یادگیری الکترونیکی (هزینه و اثربخشی آموزشی، عوامل ذهنی- عاطفی و ارتباطی استاد- دانشجو، عوامل مرتبط با تدریس-یادگیری)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۶ شهریور

۰ Comments

مقیاس اسلامی تکبر –تواضع

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 175 ·

index11
هدف: سنجش صفات اخلاقی تکبر و تواضع براساس منابع اسلامی از ابعاد مختلف (عدم پذیرش/پذیرش دیگران، هیجان و معرفت دینی، احساس حقارت/عزت نفس، نیاز به تایدد اجتماعی/خودپسندگی)
تعداد سوال:‌۲۳
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع:‌ دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

۲۵ شهریور

۰ Comments

مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 228 ·

index11
هدف: ارزیابی میزان استرس ضربه ثانوی از ابعاد مختلف (مزاحمت، اجتناب، برانگیختگی)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۲۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۵ شهریور

۰ Comments

مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 257 ·

index11
هدف: ارزیابی نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سیگاری،‌ محیط بدون دود و سالم، دیدگاه و محدودیت نسبت به قوانین سیگار کشیدن)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر:‌ دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۴ شهریور

۰ Comments

مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 306 ·

index11
هدف: بررسی میزان کمرویی افراد از ابعاد مختلف (کمبود قاطعیت و نداشتن اعتماد به نفس، پریشانی و دوری گزینی اجتماعی، گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۴ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه ی ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران (NRS)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 320 ·

index11
هدف: ارزیابی احساسات افراد نسبت به طبیعت از ابعاد مختلف (احساس خود در ارتباط با طبیعت، تجربه ی فیزیکی با طبیعت، دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۴ شهریور

۰ Comments

مقیاس فقدان لذتجویی Snaith–Hamilton

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 328 ·

index11
هدف: ارزیابی فقدان لذتجویی از ابعاد مختلف (تعاملات اجتماعی، تجربیات حسی، تفریح/ سرگرمی، آشامیدن و خوراک)
تعداد سوال: ۱۴
تعداد خرده مقیاس:‌۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۳ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه توانایی فردی در جمعیت کاری ایران (نسخه فارسی CIS)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 377 ·

index11
هدف: اندازه گیری ابعاد گوناگون خستگی (خستگی ذهنی، کاهش تمرکز، کاهش انگیزه، کاهش فعالیت)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۲ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 448 ·

index11
هدف: بررسی میزان خودکارآمدی معلمان از ابعاد مختلف (درگیر کردن فراگیران، روش های تدریس، مدیریت کلاس)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

۱۹ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه نگرش به رایانه در دبیران (CAS)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 634 ·

index11
هدف: بررسی نگرش به رایانه در دبیران از ابعاد مختلف (خرده مقیاس اضطراب نسبت به رایانه، خرده مقیاس اطمینان نسبت به رایانه، خرده مقیاس علاقه مندی نسبت به رایانه)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: